Ledamöter valnämnden

Valnämnden består av sex ledamöter och fyra ersättare. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: