Ledamöter kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna väljs av kultur- och fritidsnämnden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: