Mur eller stödmur

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar som överstiger 0,5 meter. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Undantag för skyddad uteplats

Om du bygger en mur runt en skyddad uteplats gäller andra regler.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: