Aktiviteter och service

Kommunen erbjuder flera olika aktiviteter och stöd för dig som är äldre i Nynäshamns kommun. Vi arbetar också med förebyggande insatser.

Dagverksamhet

Kommunens dagverksamhet är till för personer demenssjukdom och personer med fysiska och sociala behov.

Träffpunkt Nynäshamn

Träffpunkt Nynäshamn är för dig över 65 år. Här kan du delta i olika aktiviteter, umgås med andra och fika. Du hittar träffpunkten på Rosengårdens omsorgsboende i centrala Nynäshamn.

Fixaren

Kommunens egen fixare kan hjälpa dig att fixa praktiska saker i hemmet.

Uppsökande verksamhet för äldre

Nynäshamns kommun erbjuder hembesök för dig som är 80 år eller äldre där du får information och möjlighet att ställa frågor om äldreomsorg och annat.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: