Fråga din politiker

Här kan du framföra något du funderar över eller vill lämna synpunkt om direkt till någon av kommunens förtroendevalda politiker.f

Här på webbplatsen kan du framföra frågor, synpunkter och tankar till någon av de politiska ordförandena i kommunens nämnder.

Ordförande svarar i första hand på frågor som rör det egna ansvarsområdet. Du kan även ställa dina frågor till gruppledare för oppositionspartierna.

Det är frivilligt för politiker att använda denna webbtjänst. Därför publicerat frågan som kommer via webbformuläret när politikerna har svarat.

Vill du att din fråga ska registreras och hanteras oavsett denna tjänst ska du ställa fråga direkt och personligen till politikern via e-post. Du hittar politikernas personliga kontaktuppgifter på respektive sida.

Observera att det här inte är ett forum för debatt

Det här är ett forum för frågor, det innebär att den du ställer en fråga till kan avsluta diskussionen när hon eller han inte har mer att tillföra.

Du kan heller inte få svar på frågor som rör till exempel namngivna personer, handläggning av ett specifikt ärende eller sekretessbelagda frågor den här vägen.

Information om regler

Frågor publiceras tillsammans med svar kontinuerligt

När du har skickat in din fråga och mottagande politiker svarar kommer frågan och svaret att publiceras här på webbplatsen. Vill du ställa samma fråga till flera politiker måste du skicka den individuellt till varje enskild person.

Svarstider

Längre än fem arbetsdagar ska du inte behöva vänta. Under semestertider kan det dock ta längre tid då politikerna kanske inte har tillgång till frågan.

Regler

Nynäshamns kommuns webbplats följer de publicistiska regler som gäller för offentlig verksamhet i Sverige.

Frågor eller synpunkter som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, olaga hot, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag tas ovillkorligen bort. Personuppgiftslagen gör att du inte får namnge personer. Du får dock nämna kommunens förtroendevalda.

Frågor tas också bort om de innebär hälsningar, personangrepp, obegripligt nonsens, annonser och reklaminlägg eller andra inlägg som bryter mot "Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor". Läs mer om den lagen under länkar här nedan.

Tillsyn och granskning

Allt material som publiceras på webbplatsen granskas för att säkerställa att reglerna följs. Om materialet inte överensstämmer med reglerna har Nynäshamns kommun rätt att omgående ta bort det aktuella materialet.

Kommunen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg utan att meddela avsändaren om lagar och reglerna inte följs.

Skriv gärna under med ditt namn

Du kan välja att uppge ditt namn eller en signatur vilken kommer att publiceras tillsammans med frågan. Anger du e-postadress kan du få svaret mejlat direkt samtidigt som det hanteras för publicering här på webbplatsen.

Länkar

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: