Boende för äldre

Om du inte längre klarar att bo kvar hemma kan du ansöka om plats på ett särskilt boende för äldre. Du kan också ansöka om korttidsboende eller växelvård om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud.

Vård- och omsorgsboende

Kommunens särskilda boenden för äldre är till för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Korttidsboende och växelvård

Om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsboende eller växelvård.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: