Fast uppställning av bil, båt eller container

Du kan behöva bygglov för permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial i viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Det är inte alla upplag och materialgårdar som kräver bygglov, vissa kriterier måste vara uppfyllda. Dessutom finns vissa undantag från lovplikten. Du behöver exempelvis inte bygglov för att ha din båt, husvagn eller husbil stående på din villatomt.

På Boverkets sida kan du läsa mer om vid vilka tillfällen bygglov krävs.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: