Barn som borstar tänderna.

Arbeta som avlösare

Som avlösare avlastar du föräldrar till ett barn eller ungdom med funktionsvariation i deras eget hem. Du avlastar föräldrar eller anhöriga så att de kan utföra sysslor och aktiviteter på egen hand. Tillsammans med barnet hittar du på saker som får det att känna sig sedd och trygg.

Vem kan ha en avlösare?

Personer som kan erbjudas avlösare är barn, ungdomar och vuxna som har rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (socialtjänstlagen). Beslut tas med stöd i ovanstående lagar. Att ha en avlösare är frivilligt och någonting man ansöker om.

Vem kan bli avlösare?

Du behöver inte ha någon speciell utbildning men det är meriterande om du har någon form av vård- och omsorgserfarenhet eller liknande. Det viktigaste är att du har ett personligt engagemang och intresse för andra människor. För att du ska passa för uppdraget som avlösare tror vi att du är lyhörd, lugn, empatisk, drivande och är stabil. Du är en person som lätt får kontakt med andra och är positiv, nyfiken och arbetar självständigt. Du har lätt för att skapa förtroende hos både barn, vuxna och anhöriga. Personlig lämplighet är mycket viktigt för oss när vi rekryterar.

Får jag någon ersättning?

Du får ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka de utgifter du har i uppdraget.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: