Vaktbergsvägen 23-25, 149 41 Nynäshamn

Kullsta förskola

Kullsta förskola ligger nära lekplatser, kommunikation, skog och sköna naturområden i norra Nynäshamn. Välkommen till Kullsta.

Kullsta förskola är tillfälligt flyttad till adressen Kvarnvägen 4 på grund av renovering, men flyttar tillbaka till lokalerna på Vaktbergsvägen under sommaren 2024. Läs mer om det längre ner på sidan.

Kullsta förskola ligger i en fin slänt med två byggnader på en kuperad och varierad gård. Här har vi fyra avdelningar i åldersnära grupper. Tre av dem, Bussen, Båten och Helikoptern ligger i huvudbyggnaden och den fjärde avdelningen, Tåget, med de äldsta barnen ligger i ett eget litet hus en bit högre upp på gården.

Nära till bussar och pendeltåg

Förskolan ligger nära Kullstaplan nära till bussar och Nynäsgårds pendeltågsstation.

Här på förskolan har vi en öppen och tillitsfull atmosfär byggd på engagemang, mod och respekt. Här har alla barn rätt att bli sitt ”bästa jag” i samspel med andra.

I samarbete med hemmen ger vi barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Flytt tillbaka till ordinarie lokaler

Efter färdigställd renovering kommer verksamheten stegvis under första delen av sommaren att kunna göra i ordning de ordinarie lokalerna vid Vaktbergsvägen.

Flytt blir det vecka 27 och efter sommarförskola veckorna 28-31 öppnar ordinarie verksamhet igen vecka 32, då alltså fullt ut i ordinarie Kullsta förskola.

Förskolan ska vara en plats som är rolig, inspirerande och trygg för varje barn att vistas i. Vi vill ge alla barn bästa möjliga miljö för utveckling och lärande.

Förskolan är barnens arena i samhället, där barn är samhällsmedborgare. Vi är en plats där vuxna och barn tillsammans bygger en verksamhet som vilar på demokratins grunder. Just i mötet med andra barn och vuxna får barnet en röst, blir lyssnande på och får lyssna på andra. Barnet kan öva på att förhandla och får möjlighet att omvärdera olika tankar, kunskaper och värderingar. Det är viktigt att alla barn känner sig sedda och bekräftade. Vi ser också varje barn som en resurs som berikar gruppen.

Alla barn är kompetenta om vi skapar meningsfulla sammanhang, där vi litar på deras kunskaper och förmågor. Hos varje barn finns en inneboende kraft att utforska, undersöka och möjlighet att skapa mening och förstå hur världen hänger ihop. Barnens perspektiv är en viktig del i undervisningen också för oss som arbetar i förskolan.

Barnets dag i förskolan bygger på möten mellan människor, miljö och olika material. Här har barnet möjlighet att uttrycka sig på många varierande sätt och att varje dag göra olika val – egna och tillsammans med andra.

Vi använder oss av ostrukturerat material i undervisning, utforskande och lek. Det handlar om återbruksmaterial som kan användas på ett sätt som det kanske från början inte var tillverkat för och som oftast kan användas flera gånger. Exempel på det är kakelplattor, glasspinnar och knappar – så kallat ostrukturerat material.

Detta främjar barnens kreativitet och fantasi, då det handlar om material som inte styr i en speciell riktning. Till skillnad från färdiga leksaker.

Vi ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling. Därför får just leken stort utrymme under dagen. Både inomhus och utomhus har vi olika mötesplatser för att barnets ska kunna teckna, måla, bygga och konstruera. Vi har plats för sagor och berättande, gestaltning, återhämtning, vila och även för digitala verktyg.

Vi har också ett stort engagemang för natur, miljö och ekologi och är certifierade med Grön flagg, ett lärandeprogram från organisationen Håll Sverige Rent. Vi talar dagligen om hur man använder material och beter sig på ett klokt sätt. Förhoppningen är att barnen får ett livslångt engagemang i hållbar utveckling.

Vi strävar också efter att vara en kemikaliesmart verksamhet och gör alltid medvetna val när vi skaffar nytt material.

På förskolan serveras vällagad mat från grunden i förskolans tillagningskök.

Läs mer om maten på sidan Mat i förskola och skola.

Karta

Kontakt

Öppettider

Verksamhet erbjuds
helgfria vardagar
mellan 06.30 och 18.30.

Kullsta förskola

Vaktbergsvägen 23-25
149 41 Nynäshamn

Under renovering tillfälligt
flyttad till Kvarnvägen 4

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: