Stöd att hitta arbete

Nynäshamns kommun ger olika former av stöd till unga, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och till personer med försörjningsstöd - eller som på andra sätt har svårt att få ett arbete.

Vårt mål är att utgå från personliga förutsättningar och erbjuda anpassat stöd som leder mot arbetsträning, arbete eller utbildning.

16-24 år, Ung i Nynäs

Ung i Nynäs är till för dig mellan 16-24 år som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja vad du vill studera. På Ung i Nynäs möter du ett team med arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Vi kartlägger dina behov och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd att få ett arbete eller börja studera.

Du kan själv ta kontakt med Ung i Nynäs. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare, kurator, studie- och yrkesvägledare får du hjälp att komma i kontakt med oss.

Kontakt

Ung i Nynäs
Lövlundsvägen 5, 1 trappa
149 30 Nynäshamn

Malin Wallmark
gruppchef/verksamhetsledare
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Jessica Andersson
studie- och yrkesvägledare
08-520 683 63
jessica.andersson@nynashamn.se

Mona Hällblad
arbetsmarknadskonsulent
08-520 684 03
Mona.hallblad@nynashamn.se

Frida Johnsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 739 41
frida.johnsson@nynashamn.se

Emma Larsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 10
emma.larsson@nynashamn.se

Besöksadress
Lövlundsvägen 5, 1 trappa
149 30 Nynäshamn

16-35 år med särskilda behov, SamMA-projektet

Du som är mellan 16-35 med behov av stöd och anpassning för att få ett arbete finns SamMA-projektet. SamMa står för "sammanhållen mobilisering ut mot arbete". Här arbetar ett team från kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans för att ge dig ett sammanhållet stöd så att du kan få ett arbete eller börja plugga.

Du kan få hjälp med:

 • Samordna dina myndighetskontakter.
 • Handledning för att hitta, få och behålla ett arbete.
 • Kontakt med en arbetsterapeut för anpassningar på din praktik eller arbetsplats.
 • Kontakt med en hälsopedagog.

Anmäl dig genom att höra av dig till Malin Wallmark via e-post eller telefon. Det går också bra att anmäla sig via sin handläggare i kommunen, hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 

Kontakt

Malin Wallmark
delprojektledare Nynäshamn
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Margareta Nylander
projektledare
08-606 92 53
margareta.nylander@haninge.se

16-35 år med särskilda behov, SamMa-projektet

Du som är mellan 16-35 med behov av stöd och anpassning för att få ett arbete finns SamMa-projektet. SamMa står för "sammanhållen mobilisering ut mot arbete". Här arbetar ett team från kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans för att ge dig ett sammanhållet stöd så att du kan få ett arbete eller börja plugga.

Du kan få hjälp med:

 • Samordna dina myndighetskontakter.
 • Handledning för att hitta, få och behålla ett arbete.
 • Kontakt med en arbetsterapeut för anpassningar på din praktik eller arbetsplats.
 • Kontakt med en hälsopedagog.

Anmäl dig genom att höra av dig till Malin Wallmark via e-post eller telefon. Det går också bra att anmäla sig via sin handläggare i kommunen, hos försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 

Kontakt

Malin Wallmark
delprojektledare Nynäshamn
08- 520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Margareta Nylander
projektledare
08-606 92 53
margareta.nylander@haninge.se

Du som har försörjningsstöd och är över 25 år

För dig som har försörjningsstöd erbjuder vi olika aktiviteter för att du ska kunna försörja dig själv.

Exempel på aktiviteter:

 • Jobbsök.
 • Motiverande samtal.
 • Arbetsträning.
 • Praktik.
 • Stöd till dig som har kontakt med Arbetsförmedlingen.
 • Skapa nätverk.
 • Gruppverksamhet.

Kontakt

Arbetscentrum
Lövlundsvägen 5, plan 2
149 30 Nynäshamn

Anne Gustafsson
gruppchef
08-520 681 81
anne.gustafsson@nynashamn.se

Eva Gunnarsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 738 06
eva.gunnarsson@nynashamn.se

Helen Strandkulle
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 14
helen.strandkulle@nynashamn.se

Anders Lindvall
arbetsmarknadskonsulent
08-520 683 99
anders.lindvall@nynashamn.se

Anneli Sada
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 21
anneli.sada@nynashamn.se


Yousef Termanini
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 05
yousef.termanini@nynashamn.se

Du som inte arbetat på länge, MIA

MIA står för "mobilisering inför arbete" och riktar sig till dig mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden. Vi ger människor som av olika anledningar aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb. Ofta sker det i små steg, men alltid i rätt riktning.

Här får du hjälp med olika insatser som till exempel arbetsträning, individuell coachning eller samtalsstöd.

Kontakt

Emmeli Söderholm
Projektledare
08-606 93 09
emmeli.soderholm@haninge.se

Terése Sveijer
Stöd till arbete (SE-konsulent)
08-520 684 86
terese.sveijer@nynashamn.se

Sara Arnehall
Stödsamordnare (CM-konsulent)
08-520 737 53
sara.arnehall@nynashamn.se

Saija Winsa
Kognitiv beteendeterapi till arbete (KBT-konsulent)
08-520 684 24
saija.winsa@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: