Studerande sedda uppifrån

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

På Nynäshamns gymnasium erbjuder vi tre olika introduktionsprogram.

Programinriktat val är för dig som vill gå ett nationellt program, men som saknar ett eller flera godkända betyg. Du behöver minst sex godkända betyg, bland annat i svenska eller svenska som andraspråk, för att kunna gå IMV.

Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet.

 

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att läsa vidare i gymnasieskolan.

Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige. Du saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla svenska och andra ämnen från grundskolan som du behöver för din kunskapsutveckling.

 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: