Om webbplatsen

Nynashamn.se är Nynäshamns kommuns officiella webbplats. Inom webbplatsen finns egna domännamns som har byggs med eget grafiskt utseende och i egen struktur.

Vi har tre övergripande syften med webbplatsen:

Vi vill tillgängliggöra kommunens service dygnet runt

Det ska vara lätt att förstå vilka tjänster kommunen erbjuder och hur de kan användas. Det ska vara enkelt att utföra sina ärenden och uppfylla sina skyldigheter mot kommunen som myndighet.

Vi vill underlätta insyn och delaktighet

På nynashamn.se ska vi ge en tydlig och sammanhållen information om vad kommunen gör och varför. Det ska vara enkelt att följa beslut och förstå hur kommunen fungerar. Vi vill bidra till att kommunen uppfattas som transparent, rättssäker och begriplig. Vi vill också bidra till att fler känner sig delaktiga och upplever att de kan påverka kommunens verksamhet och beslut.

Vi vill inspirera

Vi vill berätta om allt som är bra med Nynäshamns kommun för att inspirera dig till att utforska och uppleva kommunen. Vi vill också lägga upp information som kan inspirera till att bosätta sig, arbeta och driva företag i Nynäshamns kommun.

Kommunens kommunikationschef är övergripande ansvarig för innehållet på webbplatsen. Webbredaktörer arbetar med innehåll, språk och form och granskningsansvariga säkerställer att innehållet är korrekt. Webbsamordnaren samordnar webbarbetet samt förvaltar webbplattform och publiceringssystem.

Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Därför försöker vi skriva så att alla ska förstå.

Tre flikar

Innehållet på nynashamn.se är sorterat under tre flikar; Service, Tillväxt och Uppleva.

Under Service hittar du kommunens service till dig som kommuninvånare. Bygglov, skolor, förskolor, boende för äldre, protokoll och fakta om kommunorganisationen är exempel på saker som finns här.

Under Tillväxt finns information om stadsplanering, byggnation, mark och exploatering. Här finns också information som riktar sig till alla kommunens företagare.

Under Uppleva hittar du information om allt roligt och intressant du kan hitta på i Nynäshamns kommun. Hit hör motionsspår, evenemang, badplatser, simhall, bibliotek och kulturaktiviteter och information om gästhamnen.

Navigera med hjälp av sök

Ett bra sätt att navigera på webbplatsen är att använda sökfunktionen som finns längst upp till höger på alla sidor.

Navigera med hjälp av menyerna

Ett annat sätt att navigera är med hjälp av menyn. Om du surfar på en dator hittar du menyn längst upp på sidan. Om du surfar på mobilen hittar du menyn under knappen "meny" längst upp till höger.

Navigera med hjläpa av webbkartor

Att använda våra webbkartor över webbplatsen är ett sätt att hitta och navigera. Då webbplatsen har tre ingångar har vi gjort tre olika webbkartor för att du enklare ska få överblick och hitta rätt.

Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

Ändra textens storlek

Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare zoomar du genom att trycka ner kontrolltangenten (Ctrl) och snurra på hjulet på din datormus eller använda plus- eller minustecknet. Du kan också hitta information om hur du gör i webbläsarens hjälpavsnitt.

Få sidans innehåll uppläst

Du kan få texten på nynashamn.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" uppe till höger på varje sida.

Spara och öppna dokument

Alla dokument på webbplatsen är i pdf-format och kan öppnas och läsas via gratisverktyget Adobe Acrobat Reader. Om du inte har det kan du här ladda ner programmet. I många webbläsare öppnas pdf-filer direkt i webbläsaren.

Webbläsare

Nynashamn.se fungerar bäst i den senaste versionen av vanliga webbläsare. Webbplatsen fungerar också bra i äldre versioner av webbläsare, men kan se lite annorlunda ut.

Tillänglighet

Vi har ambitionen att helt och fullt följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi användar verktyg för att följa upp och kontrollera detta regelbunden. Det gäller allt ifrån tekniken på webben, funktioner till textinnehåll.

Om du har idéer eller förbättringsförslag om webbplatsen tar vi tacksamt emot dem. Du lämnar enklast synpunkter genom att klicka på länken "Saknar du något på denna sida?" som finns längst ner på alla sidor.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies, även kallat kakor, används till och därtill ge möjlighet att inte tillåta användningen.

Så kallade sessionscookies används tillfälligt av nynashamn.se. De lagras tillfälligt i datorns minne under den tiden du besöker en webbsida och försvinner när du stänger ner webbläsaren.

Undantag är i de fall du fyller i en jobbansökan. Formuläret för jobbansökan når du via nynashamn.se men du besöker ReachMees webbplats. De samlar in kakor på din dator för besöksstatistik och för att kunna identifiera återkommande användare.

Du som vanlig besökare kan utan problem stänga av cookies i din webbläsare, Besökare som vill använda någon av webbplatsens formulär, för till exempel felanmälan eller synpunkter samt webbredaktörer som är inloggade i redigeringsläget måste tillåta sessionscookies för att kunna redigera innehåll.

Cookies används alltså endast för den del av vår webbplats som kräver inloggning eller någon som vill fylla i information direkt på en webbsida.

En användare som inte loggar in någonstans behöver inte ha cookies påslagen i sin webbläsare.

Ingen personlig information om besökaren sparas via cookies.

Om du inte vill att webbläsaren ska lagra cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras. Det för med sig att vissa andra funktioner kan bli oanvändbara.

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-lagstiftning som har ersatt personuppgiftslagen, PuL. För dig innebär lagen bland annat att vi på Nynäshamns kommun ska vara tydliga med varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem och hur länge vi sparar dem.

Läs om hur Nynäshamns kommun behandlar personuppgifter.

Din IP-adress registreras och lagras på servernivå i sex månader i säkerhetssyfte. Om kommunens webbplats skulle utsättas för hot, ingrång, virus eller annan policiär händelse kan IP-adresser komma att behöva spåras. Det är inget som kommunen själva gör och för att få reda på vem som använder en viss IP-adress är det endast internetleverantören till den IP-adressen som kan ta fram det.

I övrigt används samlad information om IP-adresser för att få fram antal från samma ord, region och organisation samt om besöker kommer extern ifrån eller ifrån kommunens eget nät. Dessa IP-adresser sparas inte.

BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på internet.

På nynashamn.se behöver du ha BankID när du ska skriva under och skicka in vissa typer av formulär till kommunen.

Du beställer BankID hos din bank

Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna beställa ett BankID. De olika bankerna ställer också andra krav som till exempel att du har nått en viss ålder och är folkbokförd i Sverige.

Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. En del banker kräver att du besöker bankkontoret och legitimerar dig med godkänd ID-handling. Hos andra banker kan du logga in på din internetbank och beställa ditt BankID direkt.

Innehållet ska följa gällande lagar och förordningar som exempelvis:

  • tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen)
  • sekretesslagen
  • lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen.
  • lagen om tillgänglighet till offentlig service

Alla publicering av bilder, illustrationer och annat material som används ska ske i överenskommelser genom avtal med gällande rätt. All information på nynashamn.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får förmedla texter om du anger källan.

Du får inte använda bilder eller annat medialt innehåll från kommunens webbplats utan att be om tillstånd från Nynäshamns kommun. Bilder som finns under pressbilder får användas utan tillstånd och i kommunens bildbank kan förfrågan om bilder göras för användning.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: