Bekräfta faderskap

Om du får barn utan att vara gift måste faderskapet fastställas hos oss på kommunen.

Boka tid hos oss

Kommunen får automatiskt ett meddelande från Skatteverket om barn som föds utan att föräldrarna är gifta. Så fort vi får meddelandet skickar vi ett brev till barnets mamma som ska kontakta oss.

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är far till barnet fastställs faderskapet genom att båda föräldrarna undertecknar en så kallad faderskapsbekräftelse.

Om ni inte bor tillsammans

Om det nyfödda barnets föräldrar inte bor tillsammans gör vi en mer omfattande utredning.

Digital föräldraskaps­bekräftelse

Det är möjligt att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om bekräftelsen till Skatteverket inte görs av föräldrarna under de 14 första dagarna kommer Skatteverket att meddela detta till Nynäshamns kommun och bekräftelse kommer istället hanteras av oss. Läs mer om de nya reglerna här.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

 

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

ifo.bou@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: