Dagverksamhet

På dagverksamheten Kastanjebacken kan äldre personer delta i olika aktiviteter. Dagverksamheten är till för personer demenssjukdom och personer med fysiska och sociala behov.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten.

Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombudPdf, 163.9 kB..

Vad är dagverksamhet?

Dagverksamhet ger stöd och stimulans för att du ska behålla viktiga funktioner och för att du lättare ska kunna klara vardagen hemma. En taxi hämtar dig på din hemadress och kör dig till dagverksamheten. När du kommer till dagverksamheten möter personalen upp och hjälper dig in.

Tillsammans med andra är du med på olika aktiviteter. Vi börjar med att äta frukost och sedan gör vi olika aktiviteter ihop. Vi avslutar dagen med att äta lunch tillsammans innan taxin kör dig hem igen. Du betalar ingenting för taxiresorna. För att delta i dagverksamheten behöver du ansöka om insatsen.

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift dagverksamhet


Avgift för dagverksamhet - omsorg

34 kronor per dag

Avgift för dagverksamhet - mat

63 kronor per dag

Avgifthandläggare

Lena Skarin
08-520 680 27
lena.skarin@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Kontakt

Dagverksamheten Kastanjebacken

Idunvägen 1

08-520 737 21 eller 08-520 683 68

Biståndshandläggare

08-520 698 00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: