Nybyggnadskarta och utdrag ur baskarta

När du gör en bygganmälan eller ansöker om bygglov eller andra typer av lov ska du bifoga en situationsplan baserad på nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta. Här kan du beställa nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation ska du bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga en huvudbyggnad, större tillbyggnad eller en mindre byggnad (till exempel garage) så behöver du använda en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskarta visar fastighetens läge och mått samt andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, angränsande vägar, anslutningspunkt för vatten och avlopp samt höjdangivelser.

När vi tar fram en nybyggnadskarta gör vi alltid platsbesök för kompletterande mätningar.

För att du ska kunna beställa nybyggnadskarta behöver pågående fastighetsbildning vara klar. Det innehär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna har vunnit laga kraft.

Om nybyggnadskarta för Källberga

Tyvärr kan vi inte leverera nybyggnadskartor för Källberga ännu. Orsaken är att vi saknar information om vägar och VA-anslutningar. Så snart exploatören Källberga Mark AB har levererat datan kan vi göra en nybyggnadskarta. Här hittar du mer information om bygglov för Källberga.

Om fastighetsgränserna är otydliga

Ibland går fastighetsgränserna inte att hitta på plats eller så stämmer de inte överens med uppgifterna i förrättningskartan från Lantmäteriet. Då måste du som fastighetsägare beställa en gränsutvisning innan du kan beställa en nybyggnadskarta. Mer information hittar du på Lantmäteriets webbplats.

Giltighetstid

Nybyggnadskartan är giltig i ett år.

Leverans

Nybyggandskartan levereras som digital pdf-fil och dwg-fil till den e-postadress du uppger.
Nybyggnadskarta levereras normalt inom fyra veckor.

Kostnad för nybyggnadskarta

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Nybyggnadskarta för område anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

8600 kronor

Förenklad nybyggnadskarta för område som inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

7300 kronor

Utdrag ur baskarta för bygglovsansökan

Underlag till situationsplan

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov. Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan som underlag till situationsplanen.

Giltighetstid

Ett utdrag ur baskarta är giltigt i ett år.

Leverans

Baskartan levereras som digital pdf till den mejladress du har angivit. Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Kostnad för baskarta

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Utdrag ur baskarta, standard A4

800 kronor

Utdrag ur baskarta, standard A3

1300 kronor

Utdrag ur baskarta för projektering och planering

Underlag till projektering eller planering

Utdrag ur baskartan kan användas som underlag vid till exempel planering och projektering. Om du ska beställa en baskarta för projektering eller planering ska du bifoga en kartskiss som visar vilket område du är intresserad av. Det kan du göra genom att markera området på en kartbild eller områdesbegränsningen i en dwg-format.

Giltighetstid

Ett utdrag ur baskarta är giltigt i ett år.

Leverans

Baskartan levereras i dgw-format eller som digital pdf till den mejladress du har angivit. Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Exempel på kostnad för baskarta för projektering och planering inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Yta i hektar

Avgift

0,1-1

1000 kronor

5,1-6

5 100 kronor

9,1-10

8 400 kronor

14,1-15

12 500 kronor

Vilken karta ska jag beställa?

Nybyggnadskarta: nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och mindre nybyggnader (till exempel garage). Denna beställer du om den aktuella fastighten ligger i ett område som har kommunalt vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta: nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och mindre nybyggnader (till exempel garage). Denna beställer du om den aktuella fastigheten ligger i ett område som inte har kommunalt vatten och avlopp.

Utdrag ur baskartan: markförändring, altan, mur/plank, mindre tillbyggnad, attefallshus, förhandsbesked, strandskyddsdispens, underlag för planering och projektering.

Egen karta: fasadändring, inglasning av balkong i flerfamiljshus, rivning. Denna typ av karta kan hämtas gratis via denna karta.

Kartor från Lantmäteriet

Lantmäteriet har bland annat kartor som visar fastighetsindelning, historiska kartor, flyg- och satellitbilder och terräng- och vägkartor.

Kontakt

Postadress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?