Nybyggnadskarta och utdrag ur baskarta

Innan du ansöker om bygglov är det viktigt att du har korrekt kartmaterial. Till din bygganmälan eller ansökan om bygglov eller andra typer av lov ska du bifoga en situationsplan baserad på nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta. På den här sidan kan du beställa det.

Kostnad för nybyggnadskarta från 1 juli 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Nybyggnadskarta

10 410 kronor

Nybyggnadskarta för Källberga

I Källberga utanför Ösmo gäller särskilda rutiner för beställning av nybyggnadskarta.

Underlag till situationsplan

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov. Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan som underlag till situationsplanen.

Giltighetstid

Ett utdrag ur baskarta är giltigt i ett år.

Leverans

Baskartan levereras i PDF- och DWG-format till den mejladress du har angivit. Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Kostnad för baskarta från 1 juli 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Utdrag ur baskarta

1 225 kronor

Underlag till projektering eller planering

Utdrag ur baskartan kan användas som underlag vid till exempel planering och projektering. Om du ska beställa en baskarta för projektering eller planering ska du bifoga en kartskiss som visar vilket område du är intresserad av. Det kan du göra genom att markera området på en kartbild eller områdesbegränsningen i en dwg-format.

Giltighetstid

Ett utdrag ur baskarta är giltigt i ett år.

Leverans

Baskartan levereras i dgw-format eller som digital pdf till den mejladress du har angivit. Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Exempel på kostnad för baskarta eller ortofoto för projektering och planering exkluxive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Grundavgift baskarta eller ortofoto för projektering och planering

2 449 kronor

Tillkommande kostnad per hektar

500 kronor

Nybyggnadskarta: nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och mindre nybyggnader (till exempel garage).

Utdrag ur baskartan: markförändring, altan, mur/plank, mindre tillbyggnad, attefallshus, förhandsbesked, strandskyddsdispens, underlag för planering och projektering.

Egen karta: fasadändring, inglasning av balkong i flerfamiljshus, rivning. Denna typ av karta kan hämtas gratis via denna karta.

Lantmäteriet har bland annat kartor som visar fastighetsindelning, historiska kartor, flyg- och satellitbilder och terräng- och vägkartor.

Kontakt

Postadress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: