Raoul Wallenbergskolan i KällbergaFörstora bilden

Källberga

Raoul Wallenbergskolan Källberga

RWS Källberga F-6 välkomnar med start läsåret 2024/2025 alla barn och ungdomar oavsett intressen, förmågor eller socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället.

Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Det är vår mission.

Verksamheterna kommer att drivas i enligt med RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp i grundskolan.

Skolans kännetecken

Skolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i skolans verksamhet precis som våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

Vår vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Med RWS Källberga fortsätter vi vårt enträgna arbete.

Karta

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: