Raoul Wallenbergskolan i KällbergaFörstora bilden

Källberga

Raoul Wallenbergskolan Källberga

RWS Källberga F-6 välkomnar med start läsåret 2024/2025 alla barn och ungdomar oavsett intressen, förmågor eller socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället.

Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Det är vår mission.

Verksamheterna kommer att drivas i enligt med RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp i grundskolan.

Skolans kännetecken

Skolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i skolans verksamhet precis som våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

Vår vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Med RWS Källberga fortsätter vi vårt enträgna arbete.

Läs mer på RWS Källbergas webbplats.

Karta

Kontakt

Carola Strömberg

rektor

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: