Ledamöter i socialnämndens individ- och familjeutskott

Socialnämndens individ- och familjeutskott består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna väljs av socialnämnden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: