GröndalsskolanFörstora bilden

Idunvägen 23, 149 31 Nynäshamn

Gröndalsskolan F-9

Gröndalsskolan är en trygg skola med god kamratanda och fina resultat. Vi har runt 750 elever och ligger centralt i Nynäshamn. Varmt välkommen.

På Gröndalsskolan präglas vardagen av vår gemensamma värdegrund: Vilja, Ansvar, Respekt och Positiv attityd – i såväl klassrum som på skolgård.

Med ett gott språkbruk, goda relationer, vänlighet, förståelse och hänsyn skapar vi en trevlig stämning på skolan. Detta genererar en trygg skola med god måluppfyllelse.

Vid höstterminen 2024 blir Gröndalsskolan den enda skolan i Nynäshamns tätort med årskurs 7.

"Bli den bästa jag kan bli"

Under skoltid samlas elevernas mobiler in och de får på så sätt möjlighet till bättre koncentration och arbetsro. Tillsammans gör vi vårt bästa för att ge ditt barn en utvecklande skolgång. Vår vision är att varje elev ska uppleva att ”på Gröndalsskolan har jag möjlighet att bli den bästa jag kan bli”.

Fotbollsprofil och prisad hållbarhet

I klasserna 7-9 kan elever söka till vår fotbollsprofil som vi bedriver i ett unikt samarbete med storklubben AC Milan. Fotbollsprofilen innebär bland annat teori, videoanalys och träning i anslutning till ordinarie skoltid.

Lite extra stolta är vi för utnämningen Mest hållbara grundskola – vilket är ett pris vi fick 2019 i Grön Flagg-programmet, ett miljöarbete som drivs i hela landet av stiftelsen Håll Sverige rent.

Gröndalskolan grundades 1964. Våra lokaler är funktionella, tillgänglighetsanpassade och har fräschats upp med nya klassrum, förbättrad akustik och ljudmiljö. Vi har aula, skolmatsal, kafeteria samt idrott-, musik-, bild, slöjd och hem- och konsumentkunskapssal. Vårt bibliotek är fint och välbesökt.

I vårt teknikrum finns green screen, datorer och 3D-skrivare. Där arbetar vi med Makerspace, ett instrument för ”hjärngympa” för idéer, skapande och problemlösning. Alla elever i årskurs 7-9 har egna datorer.

På vår skolgård finns ett berg med uteklassrum med lägerplatser att samlas runt. På skolgården finns stolar, bord och tak där främst de yngre klasserna ibland har utomhusundervisning. För de lite äldre barnen finns en fin rörelsepark och hinderbana. För högstadieeleverna finns en atriumgård med gräs som är populär under dagar med fint väder.

Från höstterminen 2023 har vi också en ny lågstadiebyggnad med plats för 240 elever och intill den finns en helt ny multisportarena.

Skolans elevhälsoteam arbetar för att skolan ska förbli en trygg och sund plats. Vi har elevråd och klassråd som fungerar fint. Vi har även matråd, bokråd och skolråd. Elever utsedda till trivselledare håller i rastlekar och ser till att stämningen är god även mellan lektionerna.

Vi arbetar medvetet för att skapa hög trygghet och god studiero, bland annat genom vårt samarbete med barnrättsorganisationen Friends.

I F-3 har vi en fadderverksamhet för att nya unga elever ska känna sig välkomna och inkluderade i skolmiljön.

Vårt fritidshem erbjuder stimulerande och varierande aktiviteter för att stärka elevernas utveckling och kamratskap även under fritiden. Fritidsverksamheten är välplanerad och har ändamålsenliga lokaler.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Nynäshamns kommun har ett unikt samarbete med storklubben i fotboll, AC Milan. I kommunen finns fotbollsprofiler där AC Milan Academy ansvarar för upplägget.

Alla elever på högstadiet (årskurs 7-9) och i gymnasiet har sedan något år tillbaka kunnat söka till fotbollssatsningen som finns på kommunens alla tre högstadieskolor samt Nynäshamns gymnasium.

På fotbollsprofilen får du chans att satsa på fotboll. Profilen leds av en professionell tränare från AC Milan Academy och du lär dig AC Milans metodik och den italienska fotbollskulturen.

Upplägg

Du tränar i anslutning till ordinarie skoltid och har lektioner som teori, videoanalys och italienska språket. Träningarna, som är upp till tre gånger i veckan, hålls på Kvarnängens IP och är ett komplement till spel med ordinarie lokala klubblag.

Elever som går på andra skolor utanför Nynäshamns kommun måste först söka in till fotbollsprofilens uttagning, som sker varje år i maj månad, och sedan söka till någon av högstadieskolorna Gröndalsskolan, Vanstaskolan eller Viaskolan.

Ansökan

Ansökningar för högstadiet årskurs 7-9 är öppen mellan 15 mars och 15 april varje år, med uttagningar under maj månad som meddelas direkt från AC Milan.

Ansökan sker via AC Milan Academys webbplats för fotbollsprofilen.

Frågor om verksamheten kan ställas till info@acmilanacademy.se

Karta

Kontakt

Anna Almberger

Biträdande rektor
08-520 736 81
anna.almberger@nynashamn.se

Johanna Kristiansson

Biträdande rektor
08-520 736 11
johanna.kristiansson@nynashamn.se

Fritidshem

Avdelning Stubben
08-520 736 23


Avdelning Björken
08-520 736 33


Avdelning Klubben
08-520 736 74


Avdelning Eken
08-520 737 57

Gröndalsskolan

Idunvägen 23
149 31 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: