Nybyggnadskarta och utdrag ur baskarta

Innan du ansöker om bygglov är det viktigt att du har korrekt kartmaterial. Till din bygganmälan eller bygglovsansökan ska du bifoga en situationsplan som beskriver hur du önskar ändra på din fastighet. Som underlag till din situationsplan behöver du en nybyggnadskarta eller i vissa fall ett utdrag ur baskartan. På kartan ritar du själv eller med hjälp av en arkitekt in vad det är du vill göra.

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglovsansökan som innehåller information om till exempel fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp. För enklare bygglovsärenden kan det räcka med ett eget utdrag ur baskartan.

Är du osäker på vilken karta du ska använda, kontakta bygglov@nynashamn.se, eller börja med att upprätta situationsplanen på ett eget utdrag ur baskartan. Det är bygglovsenheten som avgör vilken karta du behöver. Kostnaden för en nybyggnadskarta är från 16 308 kronor.

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan. Vid vissa mindre byggen krävs endast ett eget utdrag ur baskartan som underlag till situationsplanen. Skulle en annan karta behövas för din åtgärd kommer Bygglovsenheten begära detta. Baskartan beskriver hur fastigheten ser ut idag och är mindre detaljerad än nybyggnadskartan.

Så gör du ett eget utdrag ur baskartan

Hitta din fastighet

  • Gå in i webbkartan.
  • Skriv in fastighetsbeteckningen eller adressen i sökfältet.
  • Klicka på sökt fastighet/adress i listan. Fastigheten zoomas in automatiskt.
  • Stäng ner sökfältet genom att trycka på krysset för att få bort text och symbolen som tänds mitt på fastigheten.

Spara din karta som en PDF

  • Klicka på symbolen för "Skriv ut"
  • Välj "skala" och "format" så det passar fastigheten. "Titel" och "beskrivning" behöver inte skrivas in. Se till att "Skriv ut legend", "Tematisk legend" och "Skriv ut vektor" är urbockade.
  • En rektangel syns i kartan. Flytta rektangeln så att den täcker in fastigheten, eller den del av fastigheten, som är av intresse.
  • Klicka på "Skriv ut".
  • Din karta har nu öppnats i en ny flik om du använder webbläsaren som PDF-läsare. Har du en separat PDF-läsare öppnas kartan oftast i den.
  • Klart!

Du som behöver hjälp

Hör av dig till kontaktcenter@nynashamn.se eller ring 08-520 680 00 om du behöver hjälp att göra ett utdrag ur baskartan.

Mer information

Med karttjänsten "Eget utdrag ur baskartan" kan du enkelt göra ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Utdraget kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Om du är osäker på vilket kartunderlag du behöver till din bygglovsansökan, kontakta bygglov@nynashamn.se.

Observera att fastighetsgränser och övriga kartdetaljer kan ha varierande noggrannhet och kvalitet. Informationen i utdraget är därför inte juridiskt bindande. Vänligen kontakta kartor@nynashamn.se eller Lantmäteriet om du har frågor om din fastighet.

Du kan även använda baskartan för ansökningar om till exempel bergvärme, enskilda avlopp eller brunnsborrning till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Utdrag ur baskartan kan användas som ett underlag vid till exempel planering och projektering. Om du ska beställa en baskarta för projektering eller planering ska du bifoga en kartskiss som visar vilket område du är intresserad av. Det kan du göra genom att markera området på en kartbild eller områdesbegränsningen i en dwg-fil.

Leverans

Baskartan levereras i dgw-format till den mejladress du har angivit. Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Exempel på kostnad för baskarta exklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Grundavgift framtagande och leverans av baskarta (hektarpris tilllkommer)

2 718 kronor

Baskarta, yta 0-15 hektar

555 kronor per hektar

Baskarta, yta över 15 hektar

Offert

Det är bygglovhandläggaren som avgör vilken karta som behövs som underlag för ansökan. Här kommer några exempel:

Nybyggnadskarta: nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och mindre nybyggnader (till exempel garage).

Eget utdrag ur baskartan: markförändring, altan, mur/plank, mindre tillbyggnad, attefallshus, förhandsbesked, strandskyddsdispens, underlag för planering och projektering.

Lantmäteriet har bland annat kartor som visar fastighetsindelning, historiska kartor, flyg- och satellitbilder och terräng- och vägkartor.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: