Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra användningen av en byggnad från till exempel bostad till kontor, sjöbod till bastu eller båthus till gästhus behöver du söka bygglov först.

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det gäller exempelvis om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Du kan behöva strandskyddsdispens

Inom strandskyddat område kan även strandskyddsdispens krävas, exempelvis vid ändrad användning från sjöbod till bastu eller båthus till gäststuga.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: