Samverkan, samarbeten och råd

Kommunen samarbetar och samverkar med flera organisationer och föreningar. Olika verksamheter har olika syften och här kan du läsa om några av dem vi på något sätt samarbetar med.

Nynäshamns stadskärneförening

Stadskärneföreningen jobbar för att utveckla och förädla stadskärnan genom samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare och övriga intressenter. Målet är att säkerställa en levande stadskärna genom att kontinuerligt förbättra butiksutbud, service, trygghet, arbetsplatser och boende.

Besök Stadskärneföreningens webbplats

Samverkan Stockholmsregionen, SSR

Varje vecka deltar medarbetare från kommunen i olika möten genom SSR för att samverka och nätverka kring hantering av kriser och extraordinära händelser. I nätverket ingår olika samhällsaktörer som är verksamma i Stockholms län.

Läs mer om arbetet på SSR:s webbplats

Stockholm Business Alliance, SBA

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 56 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Läs mer om samarbetet på SBA:s webbplats

Stockholm Archipelago, StA

Stockholm Archipelago är en organisation som samverkar med åtta skärgårdskommuner, Visit Stockholm, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.

Tillsammans arbetar vi för att varumärket Stockholm Archipelago ska bli en året-runt-destination i världsklass 2030 och skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen ska nå nya marknader i utlandet under nya säsonger.

Stockholm Archipelagos webbplats

Södertörnskommunerna

Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. I samarbetet är samtliga kommuner på Södertörn representerade.

Om Södertörnsamarbetet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

I förbundet ingår Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Förbundets huvuduppdrag är att utöva tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet i medlemskommunerna. Förbundets arbete styrs genom en förbundsdirektion med förtroendevalda från förbundets medlemskommuner.

Läs mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF

Förbundet ansvarar för den kommunala räddningstjänsten i medlemskommunerna. Organisationen styrs genom en förbundsdirektion med förtroendevalda från förbundets medlemskommuner.

Besök SBFF:s webbplats

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundets uppdrag är att samordna och driva insatser som leder till arbete och stärker tilliten till myndigheterna. Förbundets arbete styrs genom en styrelse där varje medlemskommun har utsett en förtroendevald ledamot.

Läs mer om samordningsförbundets arbete

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de inom kommunen förekommande riksorganisationerna för pensionärer.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen.

Pensionärsrådet består av 10 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder fem gånger per år, eller mer om någon särskild fråga påkallar samråd.

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

Från kommunen finns representanter från socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande.

Reglemente för det kommunala pensionärsrådet Pdf, 25.7 kB.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är en viktig kanal till personer med funktionsnedsättningar i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen.

I rådet för funktionshinderfrågor sitter 12 ledamöter och de sammanträder fem gånger per år eller med om någon särskild fråga påkallar samråd.

I rådet för funktionshinderfrågor är följande föreningar representerade:

Från kommunen finns representanter från socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande.

Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor Pdf, 91.9 kB.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: