Idrottshall, Nynäshamn, sport, motion

Idrottsanläggningar

Här hittar du information om kommunens idrottsanläggningar, ishall och simhall och hur du bokar dem.

Här hittar du information om idrottshallen och bordtennislokalen i Gröndalshallen på Idunvägen 25 i Nynäshamn.

Klubbrummet och tävlingsexpeditionen disponeras gratis i samband med matcher/arrangemang i annat fall debiteras hyra.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg finns att låna för föreningar

Publikkapacitet

 • Större event: maximalt 300 personer på läktare och 50 personer på plan.
 • Halv hall: maximalt 150 personer.
 • Disco: maximalt 500 personer.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 120 kronor per timme.
 • Kategori B: 330 kronor per timme.
 • Kategori C: 450 kronor per timme.
 • Kategori D: 530 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.

Bordtennislokal

Ingen utrustning finns att tillgå.

På Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn finns ishallen Folkets hall, med en publikkapacitet för 1 400 personer. Adress: Kvarnängsvägen 20.

Vid sidan av att hallen används flitigt av föreningslivet erbjuds under vintersäsongen även tider för allmänhetens åkning.

Ishallens egen sida

Ishallen Folkets hall

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängshallen

Här hittar du information om sportarenan Kvarnängshallen i Nynäshamn, på Kvarnängens idrottsplats. Adress Kvarnängsvägen 18.

Kvarnängshallen har en totalyta om 1 256 kvadratmeter och i hallen får det vistas maximalt 900 personer. Det finns i hallen två läktare i marknivå med plats för cirka 280 personer och två läktare en våning upp med plats för cirka 225 personer.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg för föreningar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 120 kronor per timme.
 • Kategori B: 330 kronor per timme.
 • Kategori C: 450 kronor per timme.
 • Kategori D: 530 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Kvarnängshallen

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängens IP, gräsplan

Här hittar du information om fotbollsplanen med gräsunderlag på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn, adress Kvarnängsvägen 20.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 170 kronor per timme.
 • Kategori B: 410 kronor per timme.
 • Kategori C: 620 kronor per timme.
 • Kategori D: 880 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Kvarnängens IP, gräsplan

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängens IP, konstgräsplan

Här hittar du information om fotbollsplanen med konstgräsunderlag på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn, adress Kvarnängsvägen 20. Ny konstgräsmatta blev lagd våren 2022.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 190 kronor per timme.
 • Kategori B: 410 kronor per timme.
 • Kategori C: 680 kronor per timme.
 • Kategori D: 970 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Kvarnängens IP, konstgräsplan

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Kyrkskolans gymnastiksal, belägen rakt över vägen från Sorunda kyrka.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 80 kronor per timme.
 • Kategori B: 210 kronor per timme.
 • Kategori C: 260 kronor per timme.
 • Kategori D: 330 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Kyrkskolans gymnastiksal

Foto: Henrik Schmidt

Här hittar du information om gymnastiksalen i Stora Vika, belägen vid Bondängsvägen intill förskola och före detta skola.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg
 • Innebandyklubbor
 • Bollar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 80 kronor per timme.
 • Kategori B: 210 kronor per timme.
 • Kategori C: 260 kronor per timme.
 • Kategori D: 330 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Stora Vika gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Sunnerby idrottshall, belägen vid Väggarövägen i Sorunda. Hallen har läktare som kan rymma maximalt 300 personer.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 120 kronor per timme.
 • Kategori B: 330 kronor per timme.
 • Kategori C: 450 kronor per timme.
 • Kategori D: 530 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Sunnerby idrottshall

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om fotbollsplanen med konstgräsunderlag på Sunnerby idrottsplats i Sorunda, adress Väggarövägen 201.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 190 kronor per timme.
 • Kategori B: 410 kronor per timme.
 • Kategori C: 680 kronor per timme.
 • Kategori D: 970 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Sunnerby idrottsplats

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Svandammsskolans gymnastiksal, vid Järnvägsgatan i centrala Nynäshamn.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 80 kronor per timme.
 • Kategori B: 210 kronor per timme.
 • Kategori C: 260 kronor per timme.
 • Kategori D: 330 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Svandammsskolans gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Tallbackaskolans gymnastiksal, belägen vid Kyrkvägen i Ösmo.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 80 kronor per timme.
 • Kategori B: 210 kronor per timme.
 • Kategori C: 260 kronor per timme.
 • Kategori D: 330 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Tallbackaskolans gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Viahallen ligger på Viaskolans område vid Skolgatan i centrala Nynäshamn.

Länk till karta

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 120 kronor per timme.
 • Kategori B: 330 kronor per timme.
 • Kategori C: 450 kronor per timme.
 • Kategori D: 530 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Viahallen

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Ösmo idrottshall, belägen vid Vanstaskolan på adressen Ösmo centrum 6. Spelmåtten i hallen är 40 gånger 20 meter och det finns läktare som kan rymma maximalt 200 personer.

Länk till karta

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 120 kronor per timme.
 • Kategori B: 330 kronor per timme.
 • Kategori C: 450 kronor per timme.
 • Kategori D: 530 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 6-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person som är 15 år eller äldre.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 20 år eller äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person som är 20 år eller äldre. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, folkbokförda i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella företag.
Ösmo idrottshall

Foto: Johan Gustafsson

Kontakt

Nicklas Sandman

Föreningskonsulent
08-520 683 05
nicklas.sandman@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: