Idrottshall, Nynäshamn, sport, motion

Idrottsanläggningar

Här hittar du information om kommunens idrottsanläggningar, ishall och simhall och hur du bokar dem.

Här hittar du information om idrottshallen och bordtennislokalen i Gröndalshallen på Idunvägen 25 i Nynäshamn.

Klubbrummet och tävlingsexpeditionen disponeras gratis i samband med matcher/arrangemang i annat fall debiteras hyra.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg finns att låna för föreningar

Publikkapacitet

 • Större event: maximalt 300 personer på läktare och 50 personer på plan.
 • Halv hall: maximalt 150 personer.
 • Disco: maximalt 500 personer.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 68 kronor per timme.
 • Kategori B: 189 kronor per timme.
 • Kategori C: 221 kronor per timme.
 • Kategori D: 278 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.

Bordtennislokal

Ingen utrustning finns att tillgå.

På Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn finns ishallen Folkets hall, med en publikkapacitet för 1 400 personer. Adress: Kvarnängsvägen 20.

Vid sidan av att hallen används flitigt av föreningslivet erbjuds under vintersäsongen även tider för allmänhetens åkning.

För frågor samt bokning av istider hänvisar vi till kontakterna nedan.

Ishallen Folkets hall

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängshallen

Här hittar du information om sportarenan Kvarnängshallen i Nynäshamn, på Kvarnängens idrottsplats. Adress Kvarnängsvägen 18.

Kvarnängshallen har en totalyta om 1 256 kvadratmeter och i hallen får det vistas maximalt 900 personer. Det finns i hallen två läktare i marknivå med plats för cirka 280 personer och två läktare en våning upp med plats för cirka 225 personer.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg för föreningar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 110 kronor per timme.
 • Kategori B: 320 kronor per timme.
 • Kategori C: 435 kronor per timme.
 • Kategori D: 515 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Kvarnängshallen

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängens IP, gräsplan

Här hittar du information om fotbollsplanen med gräsunderlag på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn, adress Kvarnängsvägen 20.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 147 kronor per timme.
 • Kategori B: 389 kronor per timme.
 • Kategori C: 551 kronor per timme.
 • Kategori D: 772 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Kvarnängens IP, gräsplan

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängens IP, konstgräsplan

Här hittar du information om fotbollsplanen med konstgräsunderlag på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn, adress Kvarnängsvägen 20. Ny konstgräsmatta blev lagd våren 2022.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 162 kronor per timme.
 • Kategori B: 427 kronor per timme.
 • Kategori C: 606 kronor per timme.
 • Kategori D: 849 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Kvarnängens IP, konstgräsplan

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Kyrkskolans gymnastiksal, belägen rakt över vägen från Sorunda kyrka.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 75 kronor per timme.
 • Kategori B: 200 kronor per timme.
 • Kategori C: 250 kronor per timme.
 • Kategori D: 315 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Kyrkskolans gymnastiksal

Foto: Henrik Schmidt

Här hittar du information om gymnastiksalen i Stora Vika, belägen vid Bondängsvägen intill förskola och före detta skola.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar
 • Innebandysarg
 • Innebandyklubbor
 • Bollar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 75 kronor per timme.
 • Kategori B: 200 kronor per timme.
 • Kategori C: 250 kronor per timme.
 • Kategori D: 315 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Stora Vika gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Sunnerby idrottshall, belägen vid Väggarövägen i Sorunda. Hallen har läktare som kan rymma maximalt 300 personer.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 110 kronor per timme.
 • Kategori B: 320 kronor per timme.
 • Kategori C: 435 kronor per timme.
 • Kategori D: 515 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Sunnerby idrottshall

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om fotbollsplanen med konstgräsunderlag på Sunnerby idrottsplats i Sorunda, adress Väggarövägen 201.

Hyreskostnad

 • Kategori A: 162 kronor per timme.
 • Kategori B: 427 kronor per timme.
 • Kategori C: 606 kronor per timme.
 • Kategori D: 849 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Sunnerby idrottsplats

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Svandammsskolans gymnastiksal, vid Järnvägsgatan i centrala Nynäshamn.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 75 kronor per timme.
 • Kategori B: 200 kronor per timme.
 • Kategori C: 250 kronor per timme.
 • Kategori D: 315 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Svandammsskolans gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Tallbackaskolans gymnastiksal, belägen vid Kyrkvägen i Ösmo.

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 75 kronor per timme.
 • Kategori B: 200 kronor per timme.
 • Kategori C: 250 kronor per timme.
 • Kategori D: 315 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Tallbackaskolans gymnastiksal

Foto: Johan Gustafsson

Viahallen ligger på Viaskolans område vid Skolgatan i centrala Nynäshamn.

Länk till karta

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 110 kronor per timme.
 • Kategori B: 320 kronor per timme.
 • Kategori C: 435 kronor per timme.
 • Kategori D: 515 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Viahallen

Foto: Johan Gustafsson

Här hittar du information om Ösmo idrottshall, belägen vid Vanstaskolan på adressen Ösmo centrum 6. Spelmåtten i hallen är 40 gånger 20 meter och det finns läktare som kan rymma maximalt 200 personer.

Länk till karta

Utbud av redskap och utrustning

 • Basketkorgar
 • Plintar
 • Madrasser
 • Romerska ringar
 • Badmintonnät
 • Bommar
 • Ribbstolar
 • Bänkar

Hyreskostnad

 • Kategori A: 110 kronor per timme.
 • Kategori B: 320 kronor per timme.
 • Kategori C: 435 kronor per timme.
 • Kategori D: 515 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

 • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
 • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
 • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
 • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.
Ösmo idrottshall

Foto: Johan Gustafsson

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: