Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt. Är ni flera i hushållet som är i behov av att kunna larma så behöver ni ansöka om varsitt larm.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud.

Du bär trygghetslarmet som ett armband eller halsband och du aktiverar det med en knapptryckning. Du kan ha på dig larmknappen dygnet runt, även när du duschar eftersom den tål vatten. Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Månadskostnaden för trygghetslarmet är 297 kronor. Avgiften ingår i maxtaxan och kan komma att reduceras beroende på ditt avgiftsutrymme. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Ny larmknapp kostar 142 kronor.

När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med larmcentralen och då kan du prata utan att lyfta på telefonluren. Trygghetslarmet är ett inomhuslarm som bara fungerar inomhus. Om du kommer åt larmknappen utanför din bostad blir det ett ”tyst” larm till larmcentralen som då inte kan ha talkontakt med dig.

Du larmar när du behöver hjälp vid oväntade händelser som för dig innebär otrygghet. Det kan vara när du behöver hjälp vid toalettbesök, om du har ramlat eller mår dåligt. Naturligtvis kan du ringa till SOS Alarm (telefon 112) även om du har trygghetslarm.

Du måste lämna en nyckel till din bostad till den som ska installera trygghetslarmet. Du får också skriva på en nyckelkvittens. Din nyckel förvaras inlåst i ett säkerhetsskåp.

Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Om du byter adress ska du kontakta Kontaktcenter. Ring även till Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08, så att du kan lämna en nyckel till din nya bostad och även få tillbaka nyckeln till din gamla bostad.

Om du inte behöver trygghetslarmet ska du eller dina närstående ta kontakt med biståndshandläggare.

När du säger upp trygghetslarmet ska larmknappen och annan utrustning lämnas tillbaka. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet får du tillbaka din nyckel. Trygghetslarmet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.

Om trygghetslarmet inte fungerar som det ska eller om du vill fråga om något kontakta Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08.

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 698 00


Rose Al-Kamisi

gruppchef

08-520 680 70

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

Måndag 13-16

Tisdag 9-12

Onsdag 13-16

Torsdag 9-12

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: