Våld i nära relation

Våld i nära relationer är vanligare än man tror. Är du utsatt kan du få hjälp med till exempel stödsamtal eller skyddat boende. Om du inte talar svenska eller engelska har du rätt att få en tolk.

Våld kan ge sig i uttryck som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, materiellt våld, hot om våld, våld mot husdjur, försummelse och digitalt våld.

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till förövaren/förövarna. Det kan innebära en partner (heterosexuell eller samkönad relation) men även syskon och andra familje- och släktrelationer. Den våldsutsatta kan vara i beroendeställning till våldsutövaren/våldsutövarna, till exempel god man, personal på omvårdnadsboende eller boendestödjare.

Är du utsatt för våld i nära relation och är över 18 år? Ingen ska behöva stå ut med våld. Kontakta handläggare för våld i nära relation, vi hjälper dig!

Att stanna kvar i en relation av ekonomiska skäl ska inte behövas. Vid en separation kan du ha rätt till försörjningsstöd tills du hittar en egen försörjning. Läs mer under Försörjningsstöd.

Hos oss kan du få

 • Råd och vägledning.
 • Insatsen kontaktperson (stödsamtal och/eller praktiskt hjälp).
 • Hjälp att ta kontakt med polis, sjukvård och andra myndigheter.
 • Skyddat boende.
 • Möjlighet att diskutera frågor kring skilsmässa.
 • Hjälp att ta andra kontakter inom socialförvaltningen, till exempel Ekonomiskt bistånd, Barn- och ungdomsenheten och Familjerätten.

Andra vägar att få stöd:

Om du är orolig för att någon i din närhet utsätts för våld i nära relation eller utövar våld i nära relation, kan detta vara viktigt att tänka på:

 • Våga fråga! Står allt rätt till?
 • Lyssna och stötta.
 • Motivera personen till att söka hjälp.
 • Du kan göra en polisanmälan – anonymt om du vill.
 • Ring och rådfråga socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Söker du mer stöd som anhörig? Kontakta vår anhörigsamordnare.

 • Mind Självmordslinjen för dig som har en närstående med sådana tankar. 90101 / Mind.se / Mind har även en chatt
 • Orosanmälan Om du är orolig för att ett barn eler vuxen far illa, genom att bli utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet bör du kontakta socialtjänsten via en orosanmälan. Du får vara anonym om du vill. Välj rätt e-tjänst beroende på om din anmälan rör ett barn eller person som är över 18 år.

Det finns stöd att få även för dig som utövar våld.

Vi samarbetar med Manscentrum Östra Södertörn. Det finns även andra organisationer att få stöd från:

 • Manscentrum Kriscentrum för män, samtalshjälp. manscentrum.se
 • Manscentrum Östra Södertörn Till personer i Nynäshamn, Haninge och Tyresö. manscentrumsodertorn.se
 • Välj att sluta Hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. valjattsluta.se / 020-555 666
 • Killar.se Har du problem i dina relationer? Samtalsmottagning för dig 15-25 år. Killar.se
 • Preventell Hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. preventell.se / 020-66 77 88
 • RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning. rfsu.se
 • Mind Självmordslinjen för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. 90101 / Mind.se / Mind har även en chatt
 • Suicide zero
  Kontaktuppgifter till olika hjälplinjer för män. suicidezero.se

Mår du dåligt över de konflikter och bråk som sker i hemmet? Blir du kontrollerad, slagen eller hotad i hemmet? Bevittnar du när någon blir utsatt för våld i hemmet? Ring barn- och ungdomsenheten på kommunen via Kontaktcenter på telefon 08-520 680 00 så får du hjälp. Kom ihåg att det som händer är inte ditt fel och du är inte ensam om att ha det så här. Vi har tystnadsplikt.

Du kan också kontakta BRIS.

Om du är orolig för att ett barn far illa, genom att bli utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet bör du kontakta socialtjänsten via en orosanmälan. Du får vara anonym om du vill.

En del grupper är särskilt utsatta vid våld i nära relationer. Ofta handlar det om att personen lever i en situation som gör att den har en extra stark beroendeställning till förövaren. Det kan bland annat vara personer med en funktionsvariation, våldsutsatta i en hederskontext eller inom hbtqi, kvinnor utan permanent uppehållstillstånd, ekonomisk utsatthet samt kvinnor i missbruk.

Flerspråkiga stödlinjer:

Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt? Måste du ha koll på dina syskon? Är du orolig över din framtid och utsätts för press? Du kan läsa mer på Origo Stockholm.

 • Är du under 18 år ringer du Barn- och ungdomsenheten via Kontaktcenter 08-520 680 00.
 • Är du över 18 år ringer du socialsekreterare för våld i nära relation.

Flerspråkiga stödlinjer:

Kontakt

För dig som är utsatt för våld

Myndighet Individ- och familjeomsorgen för vuxna

Ring vår mottagning när du vill prata med en socialsekreterare
08-520 680 93


För dig som utövar våld

Ring vår mottagning när du vill prata med en socialsekreterare
08-520 680 93
ifo.vuxen@nynashamn.se

Telefontider

Måndag - tisdag: 9-10
Torsdagar 14-15
Fredagar 9-10

Utöver telefontid kan du akut komma i kontakt med oss genom att ringa kontaktcenter dagtid på vardagar 08-520 680 00

 

På kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren 020-70 80 03

 

Vid akut fara ring alltid 112

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: