Ledamöter i kommunstyrelsens landsbygdsberedning

Landsbygdsberedningen består av sju ledamotsplatser som utses av kommunstyrelsen. Tre platser är vakanta, det har aldrig valts någon till dessa platser och därför visas de inte under uppdragen nedan.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: