Pedagogiskt centrumFörstora bilden

Pedagogiskt centrum - Insikten på Utsikten

I lokaler på Utsikten i Nynäshamn finns vårt pedagogiska centrum Insikten.

Insiktens hjärta består av en stor kreativ verkstad där det finns tillgång till olika sorters ateljéer som barnen kan besöka tillsammans med sina pedagoger. Det kan vara allt från ateljéer med utforskande kring återbruk, naturmaterial och lera till digitala uttrycksformer.

Här finns inspirerande exempel på hur man kan bygga upp och utforma pedagogiska lärmiljöer på förskolorna.

Det är också en mötesplats för pedagoger. Här kan de mötas vid en workshop eller ha konferens med kollegor och rektor.

Återanvändning

I centrumet samlas material som blivit över i produktion från olika företag. Det som skulle ha slängts tas omhand av oss och får ett förlängt liv i barns och pedagogers händer.

Vi säkerställer att materialet är säkert och kemikaliesmart för att kunna användas i lek, skapande och undervisning. Förskolorna får sedan hämta eller låna material från Insikten.

Har du material som du tror skulle passa in i vår verksamhet? E-posta oss: insikten@nynashamn.se

Finns på Instagram och Facebook

För att följa arbetet på vårt pedagogiska centrum rekommenderar vi er att följa vår Instagramsida insikten_nynashamn

Vi har även Facebooksidan Insikten på Utsikten - Nynäshamns pedagogiska centrum.

Kontakt

Insikten på Utsikten

Verksamhetsansvariga:

Pedagogista Carina Lönn

carina.lonn@nynashamn.se

 

Pedagogista Therese Edenborg

therese.edenborg@nynashamn.se

Adress

Utsiktsvägen 8a

149 41 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: