Avfall och återvinning

Här hittar du information om sophantering, avfall och återvinning i Nynäshamns kommun.

I Nynäshamns kommun finns en återvinningscentral i Nynäshamn och en i Sorunda. Här kan du lämna allt från trädgårdsavfall och grovavfall till elavfall och farligt avfall. SRV ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna.

I Nynäshamns kommun finns återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar av plast, glas, kartong och metall.

Om det är skräpigt runt en återvinningsstation kan du göra en felanmälan till SRV som ansvarar för stationerna.

SRV ansvarar för sophämtning av hushållssopor.

Uppehåll i sophämtningen

Om du vill ha uppehåll i sophämtningen i minst tre månader eller för fritidshus hela säsongen ska du göra en ansökan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

  • Permanentbostäder ska lämna in ansökan senast tre veckor före önskad ändring.
  • Fritidsbostäder ska lämna in ansökan senast 15 april.

Kompostera organiskt avfall och latrin

Du som vill kompostera den organiska delen av hushållsavfallet eller kompostera latrin ska anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Gemensam sopbehållare

Om ditt hushåll producerar väldigt lite sopor kan du dela sophämtning med en granne. Detta kräver tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på den egna tomten eller lämnas till en återvinningscentral. Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Jordbruk och skogsbruk omfattas inte av de nya reglerna.

Utanför tätort

Kommunen ger dispens för eldning av trädgårdsavfall utanför tätorten fram till september 2024.

Inom tätort

Inom tätorten är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall under vecka 16 och 17.

Nya direktiv kommer

Efter september 2024 kommer kommunen att ta ställning till hur vi ska förhålla oss till EUs nya avfallsdirektiv och se över kommunens föreskrifter.

Frågor och svar

Vad är en tätort?

I Nynäshamns kommun finns åtta tätorter: Nynäshamn, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby, Landfjärden och Lidatorp.

Vad är vinsten med att lämna trädgårdsavfallet till en återvinningscentral istället för att elda hemma?

Ris och grenar flisas och används som biobränsle i värmeverk. Gräs och löv återvinns i samverkan med jordtillverkare.

Får jag elda kvistar och grenar i en eldningstunna?

Bara utanför tätorten. Tänk på att eldning sker på eget ansvar och att det inte får störa omgivningen. Reglerna gäller bara fram till september, sedan kommer det nya direktiv.

Varför är det bara okej att elda utanför tätorten?
Anledningen är att det är långt för personer på landsbygden och i skärgården att åka med sitt avfall till en återvinningscentral. Det blir inte miljömässigt försvarbart. Eftersom vi har tätorter som har långt till en återvinningscentral i kommunen har vi öppnat upp för möjligheten att elda trädgårdsavfall inom tätorten under vecka 16 och 17.

Vad gäller för parkslide, jätteloka och andra invasiva växter?

Du får slänga maximalt tre exemplar väl förpackat i förslutna plastpåsar i restavfallet hemma. Är växterna fler än tre åker du med dem i väl förpackade förslutna plastsäckar till en återvinningscentral. Kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter så visar de dig till rätt container.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: