Avfall och återvinning

Här hittar du information om sophantering, avfall och återvinning i Nynäshamns kommun.

Förslag på ny avfallsplan för Nynäshamns kommuns har varit ute på samråd den 26 oktober-22 november. Det innebär att myndigheter, sakägare, allmänheten och andra instanser har fått tillfälle att tycka till om förslaget.

Den nya avfallsplanen ska bland annat tydliggöra:

  • ansvarsfördelningen mellan kommunen som beställare, SRV som utförare och fastighetsägarna.
  • hur mål mäts och följs upp. Det kan till exempel handla om exempelvis målet att fler ska hushåll ska källsortera sitt matavfall.

Samrådshandlingar

Avfallsplan 2021-2030, samrådshandlingar Pdf, 1.5 MB.

Avfallsföreskrifter, samrådshandlingar Pdf, 163.4 kB.

Datum för samråd

Planen har varit ute på samråd 26 oktober-22 november.

Kontakt

Alf Olsson, tillförordnad VA-och renhållningschef
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Återvinningscentraler

I Nynäshamns kommun finns en återvinningscentral i Nynäshamn och en i Sorunda. Här kan du lämna allt från trädgårdsavfall och grovavfall till elavfall och farligt avfall. SRV ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna.

Återvinningsstationer

I Nynäshamns kommun finns återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar av plast, glas, kartong och metall.

Om det är skräpigt runt en åtevinningsstation kan du göra en felanmälan till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för stationerna.

Sophämtning

SRV ansvarar för sophämtning av hushållssopor.

Begär uppehåll i sophämtningen

Om du vill ha uppehåll i sophämtningen i minst tre månader eller för fritidshus hela säsongen ska du göra en ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • För permanentbostad ska ansökan lämnas in senast tre veckor före önskad ändring.
  • För fritidsbostad ska ansökan lämnas in senast den 15 april.

Kompostera organiskt avfall och latrin

Den som vill kompostera den organiska delen av hushållsavfallet eller kompostera latrin ska anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Gemensam sopbehållare

Om ditt hushåll producerar väldigt lite sopor kan du dela sophämtning med en granne. Detta kräver tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trädgårdsavfall och eldning på tomten

Det bästa är om du kan kompostera trädgårdsavfallet i din egen trädgård, men du kan också lämna det till en återvinningscentral eller elda upp det.

Eldning av trädgårdsavfall

I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren och två veckor på hösten:

  • Vår, vecka 15-16 med föregående veckoslut.
  • Höst, vecka 41-42 med föregående veckoslut.

Bor du på landet i ett område med färre än tio hus får du elda små mängder trädgårdsavfall även under andra tider på året så länge du inte stör grannar eller det råder eldningsförbud.

Det gäller när du eldar

  • Du får bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som till exempel grenar och kvistar. Att elda löv, gräs och liknande är inte tillåtet.
  • Du får bara elda om det kan ske utan att det är störande för omgivningen. Kontrollera därför vindriktning och fuktförhållanden innan du börjar elda.

Det gäller utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område är det tillåtet att elda även andra tider på året. Undantaget är områden med samlad bebyggelse.

I dessa områden är det enbart tillåtet att elda under eldningsveckorna trots att de ligger utanför detaljplanerat område:

Bredlöt, Brunn, Dyvik, Ekbacken, Ekeby, Frönäs, Gabrielstorp, Grimsta, Grytnäs, Hästnäs, Kängsta, Landfjärden, Landsort, Lidatorp, Lindholmen, Lisö kalv, Lyngsta, Norr Enby/Fagersjö, Norrskog, Norrudden, Norsbol, Oxnö, Sandvik, Segersäng, Stora Lundby, Storbygården, Svärdsö, Sågsten, Södra Svärdsö, Södra Verkarö och Träviksgården.

Det gäller för parkslide, jätteloka och andra invasiva växter

Du får slänga maximalt tre exemplar väl förpackat i tillförslutna plastpåsar i restavfallet hemma. Är växterna fler än tre åker du med dem i väl förpackade tillförslutna plastsäckar till en återvinningscentral. Kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter så visar de dig till rätt container.

SRV:s information om invasiva växter.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?