Avfall och återvinning

Här hittar du information om sophantering, avfall och återvinning i Nynäshamns kommun.

Hämta gratis tratt för att återvinna matfettet

När matolja eller stekfett som hälls ut i avloppet svalnar stelnar det och till slut blir det stopp i avloppet. Därför delar vi nu ut en tratt som ska göra det enklare att samla in matfettet. Du skruvar på tratten på en vanlig petflaska och häller ner matfettet. När flaskan är full lämnar du den till en återvinningscentral. Hämta tratten gratis på Kontaktcenter, stadshusplatsen 1 i centrala Nynäshamn.

I Nynäshamns kommun finns en återvinningscentral i Nynäshamn och en i Sorunda. Här kan du lämna allt från trädgårdsavfall och grovavfall till elavfall och farligt avfall. SRV ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna.

I Nynäshamns kommun finns återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar av plast, glas, kartong och metall.

Om det är skräpigt runt en återvinningsstation kan du göra en felanmälan till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för stationerna.

SRV ansvarar för sophämtning av hushållssopor.

Begär uppehåll i sophämtningen

Om du vill ha uppehåll i sophämtningen i minst tre månader eller för fritidshus hela säsongen ska du göra en ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • För permanentbostad ska ansökan lämnas in senast tre veckor före önskad ändring.
  • För fritidsbostad ska ansökan lämnas in senast den 15 april.

Kompostera organiskt avfall och latrin

Den som vill kompostera den organiska delen av hushållsavfallet eller kompostera latrin ska anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Gemensam sopbehållare

Om ditt hushåll producerar väldigt lite sopor kan du dela sophämtning med en granne. Detta kräver tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det bästa är om du kan kompostera trädgårdsavfallet i din egen trädgård, men du kan också lämna det till en återvinningscentral eller elda upp det.

Eldning av trädgårdsavfall

I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren och två veckor på hösten:

  • Vår, vecka 15-16 med föregående veckoslut.
  • Höst, vecka 41-42 med föregående veckoslut.

Bor du på landet i ett område med färre än tio hus får du elda små mängder trädgårdsavfall även under andra tider på året så länge du inte stör grannar eller det råder eldningsförbud.

Det gäller när du eldar

  • Du får bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som till exempel grenar och kvistar. Att elda löv, gräs och liknande är inte tillåtet.
  • Du får bara elda om det kan ske utan att det är störande för omgivningen. Kontrollera därför vindriktning och fuktförhållanden innan du börjar elda.

Det gäller utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område är det tillåtet att elda även andra tider på året. Undantaget är områden med samlad bebyggelse.

I dessa områden är det enbart tillåtet att elda under eldningsveckorna trots att de ligger utanför detaljplanerat område:

Bredlöt, Brunn, Dyvik, Ekbacken, Ekeby, Frönäs, Gabrielstorp, Grimsta, Grytnäs, Hästnäs, Kängsta, Landfjärden, Landsort, Lidatorp, Lindholmen, Lisö kalv, Lyngsta, Norr Enby/Fagersjö, Norrskog, Norrudden, Norsbol, Oxnö, Sandvik, Segersäng, Stora Lundby, Storbygården, Svärdsö, Sågsten, Södra Svärdsö, Södra Verkarö och Träviksgården.

Det gäller för parkslide, jätteloka och andra invasiva växter

Du får slänga maximalt tre exemplar väl förpackat i förslutna plastpåsar i restavfallet hemma. Är växterna fler än tre åker du med dem i väl förpackade förslutna plastsäckar till en återvinningscentral. Kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter så visar de dig till rätt container.

SRV:s information om invasiva växter.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: