Viltvård och skyddsjakt

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, även kommunen. För dig som har vapenlicens och jaktlicens ordnar kommunens viltvårdslag kortjakter. Råkar du ut för en viltolycka ska du ringa polisen.

Viltolycka

Om du är med om en viltolycka ska du anmäla den till polisen på telefonnummer 112 så snart som möjligt. Alla viltolyckor måste rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte och platsen ska märkas ut för eftersöksjägares arbete. Att inte anmäla är straffbart. Mer information och råd vid en viltolycka finns på www.viltolycka.se.

Viltvård

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, även kommunen.

Vilt i trädgårdar

Vilda djur som tar sig in i trädgården och orsakar besvär eller skada är i första hand ditt ansvar som fastighetsägare. Du bör ha respekt för vilda djur och inte närma dig till exempel älgar eller hjortdjur i trädgården. Det här kan du själv göra för att inte locka in vilda djur i din trädgård:

  • Överdriv inte matningen vid fågelbordet. Maten lockar även till sig rådjur, vildsvin, råttor och andra djur.
  • Använd bara slutna komposter.
  • Städa undan fallfrukt. Under sensommaren och hösten ställer kommunen ut containrar i tätbebyggda områden där du kan kasta din fallfrukt och kommunens kök tar då också emot frukt.
  • Rensa och håll undan sly och täta buskage.
  • Ett lågt elstängsel kan sättas upp för att skydda tomten från vildsvin.

Bor du i ett flerfamiljshus kan du påtala problemet för hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är sådan jakt som bedrivs för att skydda människor, tamdjur och egendom. För att bedriva skyddsjakt krävs jakträtt och vapenlicens, ibland även tillstånd från länsstyrelsen. Jaktlagen ger också möjlighet till skyddsjakt av djur som riskerar att skada allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta). För stora rovdjur som varg, lo och björn måste naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt, ofta i samarbete med en länsstyrelsen.

Jakt på vildsvin

Många hör av sig till Nynäshamns kommun och rapporterar problem med vildsvin. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ge viltvårdslaget i uppdrag att aktivt jaga vildsvin i tätorten. Jakten sker främst under kvällar och nätter.

Kontakt

Övriga frågor om jakt

Kontaktcenter
08-520 680 00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: