Skötsel av park och natur

Nynäshamns kommun sköter om gator, torg, parker, offentliga badplatser och tätortsnära natur.

  • Vi plockar skräp och tömmer papperskorgar året runt och under sommarsäsongen städas det oftare.
  • Gräsklippningen startar innan midsommar och pågår långt in på hösten eftersom vi klipper sönder löv och gräs istället för att samla ihop och forsla bort. På så sätt återförs näringsämnen till marken och vi sparar miljön genom att minimera transporter. På vissa ställen låter vi gräset växa för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Redan i december börjar vi planera och beställa vår- och sommarblommor. Vårens blommor planteras i april/maj och sommarblommorna i mitten av juni.
  • Inför den mörka årstiden beskär vi stadsträd och buskage för att belysningen ska få fritt utrymme.
  • Under vintern rensar vi i den tätortsnära naturen om vädret tillåter.

Skötsel av lekparker

Under hela året kontrollerar vi våra allmänna lekplatser så att all utrustning är hel och säker. En gång om året görs en besiktning av certifierad besiktningsperson.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: