Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård är till för dig som bor på särskilt boende, gruppboende, har dagverksamhet eller daglig verksamhet. Du som bor hemma ska vända dig till regionernas vårdcentraler.

Kommunen har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ansvarar för den kommunala sjukvården. Det är Regionen som tillhandahåller läkare till den kommunala sjukvården och ansvarar även för all sjukvård för dig som bor hemma.

Rullstol, rollator, greppvänliga bestick och förhöjningar till stolar och toalettstolar är exempel på vanliga hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning.

Kommunens rehabteam ansvarar för hjälpmedel till personer som bor på vård- och omsorgsboende,gruppbostad, dagverksamhet eller daglig verksamhet. Ta kontakt med din verksamhet så hjälper de dig vidare.

Du som bor hemma och behöver hjälpmedel vänder dig till din vårdcentral.

Det är Regionens syncentraler som ansvarar för stöd till personer med synnedsättning. För att komma till en syncentral behöver du en remiss från en ögonläkare.

Kommunens lots för funktionshinderområdet kan också hjälpa dig med information om var du kan vända dig.

Kontakt

Lots för funktionshinderområdet
08-520 737 22

Telefontider: måndag-fredag 8.30-13.30

Det är Regionen som ansvarar för stöd till personer med hörselnedsättning. I Region Stockholm finns flera hörselmottagningar och du väljer själv vilken mottagning du vill gå till. Hörselmottagningen bedömer ditt behov av hjälpmedel, provar ut och ger information och träning i hur hjälpmedlet fungerar. På hörselmottagningen får du även hjälp med underhåll och reparation av ditt hjälpmedel.

Kommunens lots för funktionshinderområdet kan också hjälpa dig som har hörselnedsättning. Lotsen kan till exempel hjälpa till att byta batterier på din hörapparat, boka tid på hörselmottagningen samt informera om var du kan vända dig.

Nya batterier till din hörapparat

Batterier kan du köpa på ett Apotek. Om du behöver hjälp att byta batterier kan du få hjälp med detta på din hörselmottagning eller av kommunens lots.

Byta slang i din hörapparat

Slangar kan du köpa på hörselmottagningar, internet eller i specialbutiker. Om du behöver hjälp att byta slang kan du få hjälp med detta på din hörselmottagning. Om du har en "bakom-örat-apparat" kan du även få hjälp av kommunens lots på funktionshinderområdet.

Kontakt

Lots för funktionshinderområdet
08-520 737 22

Telefontider: måndag-fredag 8.30-13.30

För att garantera den medicinska säkerheten i kommunen har kommunen en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ger stöd och råd i frågor som rör patientsäkerheten och ska säkerställa att du får en god och säker vård och behandling.

MAS ansvarar också för att se till att det finns rutiner för journalföring, informationsöverföring, vårdplanering, läkemedelshantering och avvikelserapportering

Kontakt

Hälso- och sjukvårdschef

Hanni af Forselles
08-520 689 69
hanni.afforselles@nynashamn.se

Kerstin Petterson

medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-520 680 32
kerstin.b.pettersson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: