Brygga

Generellt behöver du inte ansöka om bygglov för att anlägga en brygga, men det är svårt att få strandskyddsdispens.

Att anlägga en brygga för privat bruk är nästa aldrig bygglovpliktigt. Däremot behöver du i princip alltid ansöka om strandskyddsdispens och generellt är det svårt att få strandskyddsdispens för en brygga. Mer information om reglerna kring strandskydd hittar du i guiden för strandskyddsdispens.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: