EU-val och Folkomröstning 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, även kallat EU-valet. Samtidigt är det en folkomröstning i Nynäshamns kommun om hur hemtjänsten ska vara organiserad. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande.

Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet, även kallat EU-valet. Då röstar du som är medborgare i EU:s medlemsländer om vilka som ska representera dig i parlamentet de kommande fem åren.

Du får rösta till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen, vilket för valet 2024 är den 10 maj.

Det är en folkomröstning i Nynäshamns kommun den 9 juni 2024. Folkomröstningen äger rum samma dag som som valet till Europaparlamentet.

Frågan du får rösta om

Det är den här frågan som du som bor i Nynäshamns kommun får rösta om:

"Hemtjänsten, som drivs i kommunal regi i Nynäshamns kommun, har under lång tid brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Hemtjänsten omorganiserades därför under 2023. Från och med 1 februari 2024 bedrivs hemtjänst i vissa delar av kommunen både genom en kommunal och flera privata utförare, medan i andra delar av kommunen bedrivs hemtjänst genom flera privata utförare.

Ska kommunen behålla den nya hemtjänstorganisationen?"

Du kan rösta ja, nej eller blankt.

En folkomröstning är rådgivande

En folkomröstning är alltid rådgivande. Det betyder att resultatet av folkomröstningen inte är bindande, utan ett underlag till de förtroendevaldas beslut.

 

Du får rösta i folkomröstningen om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är folkbokförd i Nynäshamns kommun
 • är medborgare i Sverige eller någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
 • medborgare i Island eller Norge, eller
 • varit folkbokförd i Sverige tre år i följ före dagen för folkomröstningen

Du som har rösträtt får ett röstkort i din brevlåda några veckor före valet. På röstkortet finns information om vilken lokal du kan rösta i på valdagen 9 juni. Där står också om du har rösträtt i både valet till Europaparlamentet och folkomröstningen eller bara i folkomröstningen.

Om du har rösträtt i både valet till Europaparlamentet och folkomröstningen får du ett röstkort i brevlådan från Valmyndigheten.

Om du bara har rösträtt i folkomröstningen får du ett röstkort i brevlådan från Nynäshamns kommun.

Har du inte fått ett röstkort eller tappat bort det kan du beställa ett nytt hos Valmyndigheten eller genom att mejla kommunen på valnamnden@nynashamn.se eller ringa 08 520 680 00.

Förtidsrösta från 22 maj till 9 juni

Du kan förtidsrösta både i valet till Europaparlamentet och till Folkomröstningen. När du förtidsröstar ska du ha med dig:

 • id-handling
 • röstkort

Om du tänkt att rösta i båda valen behöver du göra det vid samma tillfälle. Om du vill förtidsrösta i en annan kommun och har rösträtt i den kommunala folkomröstningen behöver du ta med röstsedel. Röstsedel kan hämtas i Nynäshamns kommuns förtidsröstningslokaler samt i kommunhuset på Stadshusplatsen 1.

Här kan du förtidsrösta

Klicka på respektive länk för att se adress och öppettider.

Ångerrösta

När du förtidsröstar har du rätt att ångra dig fram till valdagen. Det kallas att ångerrösta. Du ångerröstar genom att rösta en gång till på valdagen, den 9 juni. Det är alltid rösten på valdagen som räknas och du kan bara rösta en gång på valdagen. När du ångerröstar ska du kunna få tillbaka din förtidsröst i vallokalen. Undantaget är om du har förtidsröstat så nära valdagen att din röst inte hunnit skickas till vallokalen ännu. Då kontrolleras den hos valnämnden istället.

Rösta i vallokalen på valdagen 9 juni

På valdagen 9 juni kan du rösta i en vallokal. På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilken vallokal du ska rösta i. Vallokalerna är öppna klockan 8-21 med undatag för f.d. Torö skola som har öppet 9-13 och 17-21.

Du behöver ha med dig:

 • Id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Valsedlar och röstsedlar finns i vallokalen.

Om du inte befinner dig i närheten av din vallokal på valdagen kan du rösta i en öppen förtidsröstningslokal. Nynäshamns kommun har öppet i Folkets hus klockan 08.00-21.00

Hjälp att rösta

Om du inte kan ta dig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns det flera andra sätt du kan rösta på.

 • Rösta med bud: Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och ett särskilt bud-material. Materialet kan du beställa från Valmyndigheten, från kommunen eller hämta vid ett röstmottagningsställe.
 • Ambulerande röstmottagare: Du som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation har svårt att själv ta dig till en vallokal eller röstningslokal kan rösta med bud eller ambulerande röstmottagare. Då kan du kontakta kommunen och boka röstning med ambulerande röstmottagare. Då kommer två röstmottagare hem till dig så att du kan rösta från ditt hem.

Rösta från utlandet

I folkomröstningen kan du inte rösta från utlandet. På Valmyndighetens webbsida kan du läsa om hur du röstar till Europarlamentet från utlandet.

På valnatten

 • När vallokalerna stänger kl. 21.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång.
 • Förtidsrösterna som kommit in innan valdagen skickas till den vallokal som väljaren tillhör, dessa räknas också på valdagskvällen.
 • Valsedlarna sparas för att räknas igen av Länsstyrelsen i den slutliga räkningen.
 • Valresultaten rapporteras löpande efter att vallokalerna stänger.

Uppsamlingsräkning

 • Onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Uppsamlingsräkningen sker alltid på onsdagen efter valdagen och kallas därför onsdagsräkningen. I år inträffar räkningen den 12 juni.
 • Under uppsamlingsräkningen räknas främst förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

 • Måndagen efter valdagen, den 10 juni, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen.
 • Personrösterna inkluderas också i den slutliga räkningen.
 • Länsstyrelsen avgör också vilka röster som är giltiga respektive ogiltiga.

Slutlig rösträkning Folkomröstning

 • En första preliminär räkning av folkomröstningen görs på kvällen den 9 juni efter att rösterna för europaparlamentets röster räknats samt att det även kan komma att finnas röster från folkomröstningen som kommer räknas på onsdagen på den så kallade uppsamlingsräkningen.
 • Den 13-14 juni görs sedan en slutlig räkning av folkomröstningen vilket innebär att alla röster räknas en gång till.

Rösträkningen är offentlig

 • All rösträkning är offentlig.
 • Du som vill se rösträkningen på valnatten kan observera den direkt från vallokalen på anvisad plats.
 • Uppsamlingsräkningen sker i Folkets hus Nynäshamn, lokal Mysingen den 12 juni klockan 09.30.
 • Det är viktigt att du inte stör eller försvårar röstmottagarnas arbete.

På Valmyndighetens hemsida finns information om det svenska valsystemet på lättläst svenska och på teckenspråk samt på andra språk.

Valmyndigheten provides information about the election in other languages.

Du som ska arbeta som röstmottagare eller ordförande på valdagen eller under förtidsröstningen hittar all information du behöver på "mina sidor".

Uppdragsbeskrivning förtidsröstning

Som röstmottagare i förtidsröstningen ansvarar du för att upprätthålla god ordning i röstningslokalen och ta emot röster. När röstningslokalen har stängt ansvarar röstmottagaren för att sammanställa inkomna röster.

Arvode

Röstmottagare: 300 kronor i timmen samt 500 kronor för obligatorisk utbildning.

Arbetstider

Röstningslokalerna har öppet från 22 maj till och med 9 juni både vardagar och helger och finns över hela kommunen. Öppettiderna i de olika röstningslokalerna varierar och kan ha öppet mellan 08.00 och 21.00. Röstmottagare får i god tid ett schema för när de ska tjänsgöra under perioden.

Uppdragsbeskrivning vallokal

Som röstmottagare, ordförande och vice ordförande ansvarar du för att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Ordförande och vice ordförande har övergripande ansvar att leda och fördela arbetet i vallokalen.

Arvode

Röstmottagare på valdagen: 2 400 kronor
Ordförande: 4 000 kronor
Vice ordförande: 3 400 kronor.
I arvodet ingår den obligatoriska utbildningen.

Arbetstider

På valdagen den 9 juni arbetar du från klockan 07.30 på morgonen till dess att vallokalerna stänger på kvällen och rösterna är räknade, vilket kan bli sent. Under dagen kommer du att ha planerade pauser och matrast.

Dagen före valet, den 8 juni, kommer du att hjälpa till med att iordningställa vallokalen.

Enligt lag är det inte tillåtet att försöka påverka, störa eller hindra väljarna när de är på väg till eller befinner sig i en vallokal eller förtidsröstningslokal.

Förbudet gäller både i vallokalen/förtidsröstningslokalen och utanför. På kartorna kan du se vilka avgränsningar som gäller i Nynäshamns kommun.

Reglerna gäller både för EU-valet och folkomröstningen och innebär bland annat att det inte är tillåtet att:

 • föra fram argument och propagera för en fråga eller ett parti
 • sätta upp valaffischer
 • dela ut tryckt material som till exempel informationsblad och flyers
 • sätta upp flaggor och vimplar
 • ha på sig kläder, banderoller eller liknande med partibeteckning eller annat politiskt budskap

Utdelning av valsedlar tillåtet

Det är tillåtet att dela ut valsedlar inom det avgränsade området. Partifunktionärer som delar ut valsedlar behöver ta av sig banderoller och liknande innan de går in i vallokalen/förtidsröstningslokalen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: