Gator och vägar

Kommunen ansvarar för skötseln av kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Vi gör löpande underhåll för att hålla gatorna i ett farbart skick.

Vem ansvarar för vägen?

Kommunen ansvarar för vägarna i Nynäshamn och Ösmo tätorter. Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som exempelvis väg 225 och väg 73. Många andra vägar har privata väghållare, till exempel vägarna i Stora Vika och Sunnerby.

Gatubelysning

Kommunen har cirka 4500 belysningspunkter längs de kommunala vägarna och i det offentliga rummet. Just nu arbetar vi med att flytta ut styrningen av belysningen ur Ellevios transformatorstationer till egna elskåp. Fördelen med det är att vi får ett eget modernt system för tändning och släckning av gatubelysningen. Vi kan till exempel lättare se när ett stråk inte lyser. Ett annat långsiktigt arbete är att byta ut äldre belysning till LED-armaturer och energibesparande system så som till exempel rörelsestyrning och nattsänkning.

Varför lyser gatlamporna ibland mitt på dagen?

När vår entreprenör åker ut för att laga trasiga gatlampor behöver de tända upp i det området som felen finns, för att kunna se vilka som är trasiga och inte. Det finns cirka 50 olika punkter i kommunen som styr belysningen för visst område, där vissa områden är större än andra. Därför kan det verka som att belysningen står på under dagen utan att någon är där och lagar. Så fort felet är lagat ska belysningen bara lysa när det är mörkt ute.

Vilka lampor lagar ni i första hand?

Gång- och cykelvägar, övergångsställen och belysning kring skolor prioriteras.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: