Skärmtak

Om ditt skärmtak är max 15 kvadratmeter stort och uppfyller övriga kriterier för att vara bygglovsbefriat behövs inget bygglov.

Då behöver du inget bygglov

  • Skärmtaket får vara max 15 kvadratmeter stort. Har du fler skärmtak får de inte vara mer än 15 kvadratmeter tillsammans.
  • Det ska sitta på ett en- eller tvåbostadshus.
  • Det ska vara placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats.
  • Det ska vara placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannarna godkänner kan det placeras närmare.

Då ska du ansöka om bygglov

Om ditt skärmtak inte uppfyller kriterierna ovan räknas det som en tillbyggnad och då behöver du bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: