Skärmtak

Om ditt skärmtak är max 15 kvadratmeter stort och uppfyller övriga kriterier för att vara bygglovsbefriat behövs inget bygglov.

Då behöver du inget bygglov

  • Skärmtaket får vara max 15 kvadratmeter stort. Har du fler skärmtak på tomten får de inte vara mer än 15 kvadratmeter tillsammans.
  • Det ska sitta på ett en- eller tvåbostadshus.
  • Det ska vara placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats.
  • Det ska vara placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannarna godkänner kan det placeras närmare.

Då ska du ansöka om bygglov

  • Om ditt skärmtak inte uppfyller kriterierna för att vara bygglovsbefriat räknas det som en tillbyggnad och då krävs bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: