Kommunledningsgrupp

Kommunledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut.

Kommunledningsgruppen

Carina Lundberg Uudelepp

tillförordnad kommundirektör

Mikael Landberg

förvaltningschef
socialförvaltningen

Petra Kålbäck

förvaltningschef
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pär Olsson

förvaltningschef
barn- och utbildningsförvaltningen

Jenny Linné

förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen

Claes Kilström

tillförordnad förvaltningschef
tekniska förvaltningen

Karin Ölander

avdelningschef stöd och utveckling
kommunstyrelseförvaltningen

Ann-Charlotte Ingemarsdotter

tillförordnad HR-chef

Dan Olén

ekonomichef
kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: