Kommunledningsgrupp

Kommunledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut.

Kommunledningsgruppen

Kristina Tidestav

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-520 688 99
kristina.tidestav@nynashamn.se

Mikael Landberg

förvaltningschef
socialförvaltningen
08-520 682 22
mikael.landberg@nynashamn.se

Petra Kålbäck

förvaltningschef
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Pär Olsson

förvaltningschef
barn- och utbildningsförvaltningen
08-520 683 03
par.olsson@nynashamn.se

Jenny Linné

förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen
08-520 682 08
jenny.linne@nynashamn.se

Claes Kilström

tillförordnad förvaltningschef
tekniska förvaltningen
08-520 684 40
claes.kilstrom@nynashamn.se

Karin Ölander

avdelningschef stöd och utveckling
kommunstyrelseförvaltningen
08-520 689 49
karin.olander@nynashamn.se

Yvonne Björck

tillförordnad personalchef
kommunstyrelseförvaltningen
08-520 689 13
yvonne.bjork@nynashamn.se

Dan Olén

ekonomichef
kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: