Kommunledningsgrupp

Kommunledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut.

Kommunledningsgruppen

Kristina Tidestav

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-520 688 99
kristina.tidestav@nynashamn.se

Marlen Terrell

förvaltningschef
socialförvaltningen
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Petra Kålbäck

förvaltningschef
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
utvecklingschef
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Pär Olsson

förvaltningschef
barn- och utbildningsförvaltningen
08-520 683 03
par.olsson@nynashamn.se

Jenny Linné

förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen
08-520 682 08
jenny.linne@nynashamn.se

Claes Kilström

tillförordnad förvaltningschef
tekniska förvaltningen
08-520 684 40
claes.kilstrom@nynashamn.se

Christian Wigren

kanslichef
kommunstyrelseförvaltningen/kansliavdelningen
08-520 735 75
christian.wigren@nynashamn.se

Linn Marsten

personalchef
kommunstyrelseförvaltningen/HR-avdelningen
08-520 681 24
linn.marsten@nynashamn.se

Dan Olén

ekonomichef
kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: