Politisk ledningsgrupp

I Nynäshamns kommuns politiska ledningsgrupp ingår kommunalråd från de partier som styr kommunen. Mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Kommunalråd i Nynäshamns kommun

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i kommunstyrelsen - tjänstgör 100 %

Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden - tjänstgör 80%

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden - tjänstgör 80 %

Antonella Pirrone (KD), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - tjänstgör 80 %

Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden - tjänstgör 80 %

Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden - tjänstgör 40 %

Gruppledarna för den styrande koalitionen är

Gruppledarna har till uppgift att samordna och leda det politiska arbetet i kommunen inom sitt parti.

  • Kommunalråd i opposition

Ett kommunalråd i opposition representerar den politiska oppositionen och arbetar hel- eller deltid med sitt uppdrag och har till uppdrag att garantera insyn i politiska beslut och företräda oppositionen i olika sammanhang. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden i opposition.

Patrik Isestad (S) - tjänstgör 90 procent av heltid

Johann Wolf (SD) - tjänstgör 75 procent av heltid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: