Politisk ledningsgrupp

I Nynäshamns kommuns politiska ledningsgrupp ingår kommunalråd från de partier som styr kommunen. Efter valet 2022 styrs kommunen av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Kommunalråd i Nynäshamns kommun mandatperioden 2022-2026

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i kommunstyrelsen - tjänstgör 100 %

Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden - tjänstgör 80%

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden - tjänstgör 80 %

Antonella Pirrone (KD), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - tjänstgör 80 %

Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden - tjänstgör 80 %

Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden - tjänstgör 40 %

Gruppledarna för den styrande koalitionen är

Gruppledarna har till uppgift att samordna och leda det politiska arbetet inom sitt parti.

  • Kommunalråd i opposition

Ett kommunalråd i opposition representerar den politiska oppositionen och arbetar hel- eller deltid med sitt uppdrag och har till uppdrag att garantera insyn i politiska beslut och företräda oppositionen i olika sammanhang. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden i opposition.

Patrik Isestad (S) - tjänstgör 90 procent av heltid

Johann Wolf (SD) - tjänstgör 75 procent av heltid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: