Politisk ledningsgrupp

Nynäshamns kommun styrs efter valet 2018 av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

De flesta av kommunens politiker är fritidspolitiker som genomför sina politiska uppdrag på fritiden, men har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken. Den politiska ledningen i kommunen arbetar dock hel- eller deltid och får ersättning för arbetet i form av arvoden. Även oppositionsråden är hel- eller deltidsarvoderade.

Kommunalråd
Harry Bouveng (M), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen

Kommunalråd i opposition
Patrik Isestad (S)

Gruppledarna för den styrande koalitionen är:
Marcus Svinhufvud (M), marcus.svinhufvud@nynashamn.se
Sophia Stureson (L), sophia.stureson@nynashamn.se
Antonella Pirrone (KD), antonella.pirrone@nynashamn.se
Maria Gard Günster (C), maria.gard-gunster@nynashamn.se

Kommunalråd övriga nämnder
Antonella Pirrone (KD), kommunalråd, ordförande i socialnämnden
Maria Gard Günster (C), kommunalråd, ordförande och samhällsbyggnadsnämnden
Marcus Svinhufvud (M), kommunalråd, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Mikael Persson (L), kommunalråd, ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Per Malmsten (M), kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?