God man och förvaltare

Om du har du svårt att klara dina ekonomiska, juridiska och personliga intressen kan en domstol utse en person som hjälper dig. Personen blir din gode man eller förvaltare - beroende på ditt behov.

En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt lite. God man är en frivillig åtgärd där du som huvudman behåller din rättshandlingsförmåga. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som betyder att den kan utses utan ditt samtycke.

Ansök själv eller ta hjälp av någon på kommunen

Ta hjälp av din handläggare på kommunen för att göra en ansökan om god man eller förvaltare. Om du inte har en kontakt inom kommunen kan du eller en anhörig göra en ansökan hos Södertörns överförmyndarnämnd.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?