Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjningen i Nynäshamns och Ösmo tätorter. Vi börjar alltid med de mest trafikerade vägarna. På våren sopar vi gatorna fria från sand och på hösten sopar vi bort löven.

Jour snöröjning, vid akuta ärenden utanför arbetstid: 08-520 117 45 knappval 3

Nynäshamns kommun ansvarar för snöröjning och sandning i Nynäshamns och Ösmo tätorter. Övriga gator och gång- och cykelvägar snöröjs av Trafikverket eller andra väghållare. Vi börjar med de mest trafikerade gatorna som bussgator, gator i centrum och vid tågstationer. Därefter plogar vi från centrum mot ytterområdena.

Gång- och cykelvägar plogas av en lite mindre traktor. Därför plogar vi inte gång- och cykelvägar och bilvägar samtidigt.

Vi forslar bara bort snön när den hindrar framkomligheten eftersom det tar lång tid och är resurskrävande att forsla bort snö.

Anmäl problem med snöröjningen

Du kan anmäla problem med snöröjningen till kommunens felanmälan. Det gäller också om din egendom har skadats av snöröjningen.

Det gäller för dig som är som fastighetsägare

 • Snöröj och sanda vid din fastighet.
 • Tänk på att snöröja och sanda fram till din sopbehållare så att sophämtarna kommer fram.
 • Genom att flytta snön mot körbanan efter att den skottats ner från taken förbättrar du framkomligheten för gående, cyklister och rullstolsburna.
 • Klipp buskar, träd och häckar som växer ut över gatan. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.
 • Märk ut låga staket, buskar och brevlådor med käppar.

Snövallar

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv skotta vallen vid din infart eller din parkerade bil.

Varför plogas bara gångvägen på ena sidan?

Oftast plogar vi bara den ena sidan om det är gångväg på båda sidor av en gata. Detta beror på att vi behöver lägga snön någonstans. Vi prioriterar att hålla sidan med gatubelysning öppen.

Det kan du göra för att snöröjningen ska ta sig fram

 • Respektera parkeringsreglerna.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbanor hindrar snöröjningen.
 • Ta bort föremål från trottoarer som är i vägen för snöröjning, exempelvis byggsäckar.

Farliga istappar eller taksnö ska du rapportera till fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort den. Om det är kommunen som är fastighetsägare så gör du en felanmälan till kommunen.

På hösten sopar vi bort löven. Prioriteringsordningen för lovsopningen är 1. Att hålla rent vid brunnar för att undvika översvämning när det regnar. 2. Gång- och cykelvägar. 3. Resterande kommunala gator och vägar.

Sanden sopas bort på våren. Vi väntar med att sopa bort sanden tills risken för halka är borta. Därför kan vi inte säga ett exakt datum, men vanligt är att vi börjar sopa i slutet av mars. Soptåget innebär att vi sopar på kommunens alla gator och vägar i Nynäshamn och Ösmo. Sopningen brukar ta cirka fem veckor om allt flyter på som det ska. I soptåget ingår en lastbil som vattnar så att det inte ska damma, en hjullastare som grovsopar, en traktor som sopar grus från trottoarer och gräsmattor, en traktor som finsopar och en liten sugande sopmaskin som tar det sista.

Vi sopar också på kommunens parkeringsplatser.

Du som boende i Nynäshamns kommun kan underlätta för snöröjarna och bidra till framkomlighet och säkerhet under den mörka årstiden.

Så kan du öka säkerheten

 • Anpassa din utrustning för vintern. Oavsett om du går, cyklar eller åker bil är det viktigt att ha rätt utrustning för vädret och väglaget. Du bör exempelvis byta till vinterdäck på din cykel eller bil när det blir vinterväglag. Som gående kan du använda broddar eller halkskydd.
 • Använd reflexer och lampor så att dina medtrafikanter ser dig!
 • Planera din resa och anpassa ditt körsätt. Halka och dålig sikt gör det extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken. Ta det försiktigt i snön, oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

Det kan du göra för att snöröjningen ska ta sig fram

 • Respektera parkeringsreglerna.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbanor hindrar snöröjningen.
 • Ta bort föremål från trottoarer som är i vägen för snöröjning, exempelvis byggsäckar.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: