Två kvinnor som promenerar.

Uppdrag som kontaktperson

Som kontaktperson är du en kompis/medmänniska till en person som av olika skäl behöver socialt stöd och bryta sin ensamhet.

Som kontaktperson är du en medmänniska, förebild och kompis till ett barn eller ungdom. Ni träffas regelbundet och hittar på olika aktiviteter tillsammans. Viktiga uppgifter för dig är att bryta barnets isolering och att skapa en meningsfull fritid.

Hur ofta sker träffarna?

Hur ofta och hur länge beror på den enskildes behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden.

Vad hittar vi på?

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med kommunens socialtjänst och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Hur länge är jag är jag kontaktperson?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Krav för att vara kontaktperson

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson. Socialtjänsten gör en utredning och bedömer om du är lämplig för uppdraget. Vi tittar bland annat på:

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar vi dig när det finns ett barn som du passar för.

Ersättning

Som kontaktperson får du ett arvode som består av en ersättning för det arbete som du utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.

Ansökan

Ansök genom att skicka in en kort beskrivning av dig själv, dina intressen och eventuellt tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Eftersom alla barn och ungdomar är olika behöver vi också olika typer av stödfamiljer, det är därför inget hinder om du till exempel har utflugna barn eller är ensamstående.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: