Uppdrag som kontaktperson

Som kontaktperson är du en kompis/medmänniska till en person med funktionsnedsättning.

Som kontaktperson är du en medmänniska, förebild och kompis till ett barn, ungdom eller vuxen som behöver socialt stöd. Viktiga uppgifter är att bryta den enskildes isolering samt att skapa en meningsfull fritid. Ni träffas två till fyra gånger i månaden och kan till exempel gå på bio, spela spel, gå på fotboll eller fika tillsammans. Som kontaktperson får du en ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: