Två kvinnor som promenerar.

Uppdrag som kontaktperson

Som kontaktperson är du en kompis/medmänniska till en person som av olika skäl behöver socialt stöd och bryta sin ensamhet.

Vem kan ha en kontaktperson?

Personer som kan erbjudas en kontaktperson är barn, ungdomar och vuxna som har rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (socialtjänstlagen). Beslut tas med stöd i ovanstående lagar. Att ha en kontaktperson är frivilligt och någonting man ansöker om.

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du din person två till fyra gånger i månaden. Vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans. Det kan till exempel handla om att ni går på bio, spelar spel, går på fotboll eller fikar.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha någon speciell utbildning men det är meriterande om du har någon form av vård- och omsorgserfarenhet eller liknande. Det viktigaste är att du har ett personligt engagemang och intresse för andra människor. För att du ska passa för uppdraget som kontaktperson tror vi att du är lyhörd, lugn, empatisk, drivande och är stabil. Du är en person som lätt får kontakt med andra och är positiv, nyfiken och arbetar självständigt. Du har lätt för att skapa förtroende hos både barn, vuxna och anhöriga. Personlig lämplighet är mycket viktigt för oss när vi rekryterar.

Får jag någon ersättning?

Du får ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka de utgifter du har i uppdraget.

Ansökan

Om du tror att du skulle passa för uppdraget som avlösare kan du fylla i en intresseanmälan. Du blir sedan kontaktad av vår kontaktssekreterare som bokar tid för en intervju.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: