Värmepump

Du behöver inget bygglov för en värmepump, men i vissa fall behöver du tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

För pump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten behöver du tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: