Barn dricker vatten i glas

Tärnan – barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunen kan erbjuda omsorg på obekväm arbetstid för barn i åldern från ett år upp till vårterminen då barnet fyller 13 år. Verksamheten går under namnet Tärnan och håller till i nyrenoverade lokaler i Utsikten, norra Nynäshamn.

Rätt till omsorg på obekväm arbetstid finns om barnets vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter eller helger, om behov av omsorg på obekväm arbetstid finns vid minst två tillfällen per månad och om arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden.

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om plats för omsorg på obekväm arbetstid genom att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen som då skickar en ansökningsblankett, tidsöverenskommelse,
inkomstblankett och gällande rutiner.

Handläggningstid för ansökan är fyra månader.

Vistelsetid, schema och förflyttning

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning mellan förskola och Tärnan, om barnet inte har sin placering på Utsiktens förskola.

Vårdnadshavare till skolbarn ansvarar för lämning och hämtning mellan fritidshemmet och Tärnan.

Senast den 10:e varje månad ska blankett lämnas in för barnets schema nästkommande månad.

Uppsägningstid för omsorgen är 2 månader.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: