Anhörig till en äldre person

Anhörigsamordnaren finns för dig som vårdar och/eller känner oro för en närstående. Anhörig är du som, oavsett relation, på olika sätt hjälper och tar hand om en person i din närhet.

Att vara anhörig, och sörja för en närståendes behov, kan ibland kännas ensamt och ansvaret tungt. Anhörigsamordnaren kan då vara ett stöd i form av enskilda samtal, utbildningar och temadagar. Samordnaren har information kring vilka stöd- och anhöriggrupper som är igång och vilka intresseföreningar och organisationer man kan hämta kunskap ifrån.

Till anhörigsamordnaren kan du även vända dig med frågor om vilka behovsprövade stödinsatser kommunen kan erbjuda din närstående och hur du går tillväga för att ansöka om dessa hos biståndshandläggare.

Viktigt att veta är att anhörigstöd alltid ska bygga på frivillighet.

Kontakt

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79
susanne.vikander@nynashamn.se

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01
jenny.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: