Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande (svartbygge). Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt. Du kan också få betala en avgift om din tomt är ovårdad.

Anmäla olovligt byggande eller ovårdad tomt

Ovårdade tomter och byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen. Kommunen kan besluta att fastighetsägaren måste städa upp på platsen. Den som inte åtgärdar bristerna kan bli skyldig att betala en avgift.

Om du vill anmäla en ovårdad tomt eller ett bygge som något som du misstänker är utfört olovligt kan du skicka in en anmälan via vårt webbformulär.

Innan du anmäler kan du gärna börja med att själv be personen som äger tomten att städa upp. Tänk på att olika personer kan ha olika syn på vad som är ovårdat. Du kan välja att vara anonym när du fyller i webbformuläret.

Bygga utan tillstånd

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om du inte kan få bygglov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver bygglov innan du börjar bygga.

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Det räcker alltså inte med att du har fått bygglov för att du ska få påbörja ditt byggande. Om du har glömt att ansöka om bygglov för ditt bygge kan du anmäla detta via formuläret ovan.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?