Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande (svartbygge). Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt. Du kan också få betala en avgift om din tomt är ovårdad.

Tillsynsanmälan - olovligt byggande eller ovårdad tomt

Ovårdade tomter och byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen. Kommunen kan besluta att fastighetsägaren måste städa upp på platsen. Den som inte åtgärdar bristerna kan bli skyldig att betala en avgift.

Om du vill göra en tillsynsanmälan på till exempel en ovårdad tomt eller ett bygge som du misstänker uppförts olovligt kan du skicka in en tillsynsanmälan via vår e-tjänst.

Anonym anmälan - tänk på att inte lämna några uppgifter som kan förknippas med dig

Du kan göra en anonym tillsynsanmälan men då är det viktigt att du i övriga fält eller dokument inte anger några uppgifter som kan förknippas med dig. Ange till exempel inte din adress/fastighetsbeteckning. All kontakt med oss blir allmänna handlingar som till exempel telefonnummer, e-postadresser, IP-adresser, inskickade dokument och fälten i tillsynsanmälan.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: