Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner som till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar anpassas efter dina behov. Du kan inte få bidrag för underhåll av själva bostaden, möbler eller andra tillbehör till bostaden.

Så går det till

  1. För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du antingen kontakta handläggaren direkt eller skicka in en ansökningsblankett. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

  2. Du behöver din fastighetsägares (hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan medägare till bostaden) medgivande för att bidrag ska kunna beviljas. Vi kan hjälpa dig med att hämta in ett medgivande om du vill.

  3. När vi får in din ansökan gör vi en utredning och sedan fattar kommunen ett beslut om du ska få bostadsanpassningsbidrag eller inte. Vi skickar hem beslutet till dig.

  4. Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag kan du själv beställa den beviljade åtgärden från en valfri entreprenör. Tänk på att arbetet ska utföras fackmannamässigt och följa bygglagstiftningen. Behöver du hjälp för att kunna göra beställningen kontakta handläggaren.

  5. När anpassningen är klar lämna in kopior på kvitton eller fakturor samt ditt bankkontonummer. Därefter kan det beviljade beloppet betalas ut till ditt bankkonto för de utlägg du haft.

  6. Om du inte får bostadsanpassningsbidrag kan du få hjälp från oss på kommunen att överklaga beslutet.

Tänk på att det är du som äger din bostadsanpassning och är ansvarig för underhåll och reparationer. Vissa undantag för service och reparationer finns för tekniskt avancerade produkter såsom trapphiss och dörrautomatik.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: