Din krisberedskap

Du har alltid ett ansvar för din egen och dina näras säkerhet. På den här sidan hittar du tips och råd om hur du stärker din egen beredskap vid en samhällstörning eller allvarlig händelse.

Klara dig själv i en vecka

Att ha en god hemberedskap innebär att du ska kunna klara dig själv utan hjälp från samhället i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Det är därför bra om du ser till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som vanligt. Det viktigaste är att du ser över din egen beredskap för att möta grundläggande behov som mat, vatten, värme och tillgång till information.

Svaga och utsatta får hjälp först

Vid en kris eller samhällsstörning som påverkar många människor, som till exempel ett långvarigt strömavbrott, måste samhällets resurser först gå till de mest svaga och utsatta. Därför kommer de som är friska och starka behöva klara sig själva när krisen kommer - i varje fall inledningsvis.

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns viktig information om hur du kan förbereda dig inför en kris eller i värsta fall ett krig. Publikationen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och finns på flera språk. Du hittar översatta versioner av broschyren längst ned på MSB:s sida.

Bild visar hur broschyren Om krisen eller kriget kommer ser ut

I vårt samhälle är vi beroende av el. Därför blir påverkan stor när elen försvinner vid längre strömavbrott. Det är viktigt att du är beredd när strömmen försvinner.

Redan innan krisen inträffar är det bra att vara beredd. Ett bra sätt att förbereda sig är att skaffa en krislåda som du kan ta fram när det behövs. Det viktigaste är att du ser över din egen beredskap för att möta grundläggande behov som mat, vatten, värme och tillgång till information. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats finns olika filmer om hemberedskap.

Mat

Tänk på att ha mat som håller länge, kan förvaras i rumstemperatur och ätas utan att tillagas.

Vatten

Tillgången till vatten är livsnödvändig. Tappa upp vatten i dunkar och flaskor så har du tillgång till vatten när det verkligen behövs.

Värme

Vid långvariga strömavbrott eller elbrist kan våra hem snabbt bli utkylda, särskilt under årets kallaste månader. Därför är det bra om du har en plan för hur du kan värma dig.

Kommunikation

Vid en kris eller samhällsstörning är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Se till att ha en plan för hur du inhämtar information när de ordinarie kanalerna inte fungerar.

Kontanter

Vid långvariga strömavbrott eller om kassasystem slås ut har vi inte samma möjligheter att betala med kort eller göra bankärenden digitalt som vi brukar. Det är därför bra att kunna betala på olika sätt och ha kontanter tillgängligt hemma.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används för att varna dig vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner som till exempel stora bränder, gasutsläpp, risk för explosion eller svåra oväder. Du kan få ett VMA på flera sätt. De vanligaste sätten är genom:

  • Via radio och tv
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges radios app SR Play

I vissa fall kan du bli varnad genom

  • Ett talat meddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • Sms till din mobiltelefon om den används i det drabbade området

Utomhusvarningssignalen viktigt meddelande (Hesa Fredrik)

Vid riktigt allvarliga händelser kan VMA också förmedlas genom utomhusvarningssignalen för viktigt meddelande som larmar genom att skarpa ljudsignaler sänds ut genom så kallade tyfoner. Varningssignalen kan till exempel användas vid beredskapslarm eller flyglarm. Larmet är mer känt under namnet Hesa Fredrik.

Lyssna på utomhusvarningssignalen på Youtube.

Testas fyra gånger om året

Utomhusvarningssignalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Testningen pågår i två minuter.

Om signalen låter konstigt eller inte alls när den testas kan du felanmäla till Södertörns brandförsvarsförbund.

Om du hör signalen när den inte testas ska du:

1. Gå in.
2. Stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
3. Lyssna på lokalradion (FM 102,9 eller 103,3) för att få mer information om händelsen.
4. Stanna inomhus tills du får annan information via radio, tv eller internet eller tills du hör signalen "Faran är över"

Vid en kris är det viktigt att den information som sprids är korrekt. Håll dig till tillförlitliga källor. Sprid inte vidare information som du inte vet stämmer.

Informationspunkter

Om till exempel ett långvarigt strömavbrott inträffar eller om telefonnätet och internet slås ut kan inte kommunen kommunicera med medborgarna genom sina ordinarie kanaler. I ett sådant läge har kommunen möjlighet att kommunicera genom sina informationspunkter.

En informationspunkt är en förutbestämd plats dit medborgare kan vända sig till för att ta del av viktig information. I Nynäshamns kommun finns informationspunkter på fyra platser i kommunen och dessa blir i ett tydligt krisläge bemannade:

  • Nynäshamns kommunhus, Stadshusplatsen 1, Nynäshamns centrum
  • Nynäshamns brandstation, Nynäsvägen 56, Nynäshamn
  • Sorunda brandstation, Kyrkgatan 6, Sorunda
  • Ösmo bibliotek, Ösmo centrum 4

Kommunen kan även kommunicera genom att sätta upp affischer med information runt om i kommunen.

Krisinformation på andra sätt

Lokalt

Regionalt

Nationellt

Skyddsrumsskylt. Svart ram med vit bakgrund i mitten en orange fyrkant med en blå triangel i mitten. Under denna står texten SkyddsrumFörstora bilden

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det är fastighetsägaren som har ansvar att underhålla skyddsrummen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar skyddsrummen. Skyddsrummen är byggda så att de ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Ofta är de placerade i flerbostadshus eller garage och under fredstid kan de användas som något annat, som förråd till exempel.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. I Nynäshamns kommun finns 159 skyddsrum, majoriteten finns i Nynäshamns tätort. Var finns närmaste skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en interaktiv karta på sin hemsida. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns någonstans.

Varför finns inget skyddsrum där jag bor?

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor du på landsbygden kanske du själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns flera frågor och svar om skyddsrummen i Sverige.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om du bor nära vattnet eller låglänt är det bra om du är förberedd om vattnet stiger. En bra början är till exempel att se över din hemförsäkring täcker skador orsakade av översvämning och att göra en utrymningsplan och fundera över sådant du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen om du snabbt behöver utrymma ditt hem.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot översvämning och ta del av olika checklistor som kan vara bra att använda både för att förebygga en översvämning samt under och efter att olyckan redan skett.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: