Din krisberedskap

Om Nynäshamn skulle drabbas av en samhällsstörning, som till exempel ett långvarigt strömavbrott, en omfattande översvämning eller en ödeläggande storm är det viktigt att du är förberedd. Här finns information och tips på hur du kan förbereda dig på bäst sätt.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva när krisen kommer - i varje fall inledningsvis. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat, värme och möjlighet att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Bild från årets informationskampanj av Krisberedskapsveckan 2021. En ung man hjälper sin granne som brutit benet och räcker över en påse mat.

Bild från årets informationskampanj av Krisberedskapsveckan 2021.

Krisberedskapsveckan 2021

Varje år arrangerar myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den nationella krisberedskapsveckan, en informationskampanj, som ska göra dig mer förberedd på att hantera en situation utan exempelvis el, vatten, mat och värme. I år arrangeras veckan mellan 27 september och 3 oktober. Nynäshamns kommun är med och delar information om krisberedskap och egenberedskap under veckan.

Läs mer om krisberedskapsveckan på MSB:s hemsida

Om krisen eller kriget kommer

Bild visar hur broschyren Om krisen eller kriget kommer ser ut

Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Skaffa en krislåda

Redan innan krisen är ett faktum är det bra att vara förberedd. Ett bra sätt att förbereda sig är att skaffa en krislåda som du kan ta fram när det behövs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) har tagit fram informationsfilmer med information om vad som kan vara bra att ha i en krislåda. Det handlar om mat, vatten, värme och möjlighet att kommunicera med omvärlden när våra vanliga kommunikationsvägar inte fungerar.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används för att varna dig vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner som till exempel stora bränder, gasutsläpp, risk för explosion eller svåra oväder. Du kan få ett VMA på flera sätt. De vanligaste sätten är genom:

  • Via radio och tv
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i social medier
  • Som notis i Sveriges radios app SR Play

I vissa fall kan du bli varnad genom

  • Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • Sms till din mobiltelefon om den används i det drabbade området

Vid riktigt allvarliga händelser kan VMA också förmedlas genom utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande som larmar genom att skarpa ljudsignaler sänds ut genom så kallade tyfoner. Varningssystemet kan till exempel användas vid beredskapslarm eller flyglarm. Larmet är mer känt under namnet Hesa Fredrik.

Så känner du igen signalen

Signalen ljuder i intervaller. Det innebär att du hör ett högt tjutande ljud i sju sekunder. Sedan följer tystnad i fjorton sekunder. Intervallerna fortsätter tills faran är över. När faran är över hör du en lång signal i 30 sekunder.

Signalen viktigt meddelande

Bild som illusrerar hur VMA låter

Signalen faran över

Bild som illustrerar hur VMA låter när varan är över

Signalen testas fyra gånger om året

Signalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00. Testningen pågår i två minuter.

Om du hör signalen när den inte testas ska du:

1. Gå in.
2. Stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
3. Lyssna på lokalradion (FM 102,9 eller 103,3) för att få mer information om händelsen.
4. Stanna inomhus tills du får annan information via radio, tv eller internet eller tills du hör signalen "Faran är över"

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten (VMA) på Krisinformation.se

Informationspunkter vid kris

Om telefoner och internet skulle slås ut under en längre tid finns det förutbestämda informationspunkter i kommunen där du som medborgare kan få viktig information. Nynäshamns kommun har sina informationsplatser på kontaktcenter i Nynäshamns kommunhus och vid brandstationerna i Nynäshamn och Sorunda.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det är fastighetsägaren som har ansvar att underhålla skyddsrummen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar skyddsrummen. Skyddsrummen är byggda så att de ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Ofta är de placerade i flerbostadshus eller garage och under fredstid kan de användas som något annat, som förråd till exempel.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. I Nynäshamns kommun finns 159 skyddsrum, majoriteten finns i Nynäshamns tätort. På MSB:s karttjänst kan du se vilket skyddsrum som är närmast där du bor.

Översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om du bor nära vattnet eller låglänt är det bra om du är förberedd om vattnet stiger. En bra början är till exempel att se över din hemförsäkring täcker skador orsakade av översvämning och att göra en utrymningsplan och fundera över sådant du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen om du snabbt behöver utrymma ditt hem. Läs mer om hur du kan skydda dig mot översvämning och ta del av olika checklistor som kan vara bra att använda både för att förebygga en översvämning samt under och efter att olyckan redan skett.

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?