Din krisberedskap

Om Nynäshamns kommun skulle drabbas av en samhällsstörning, som till exempel ett långvarigt strömavbrott, en omfattande översvämning eller en ödeläggande storm är det viktigt att du som bor här är förberedd. På den här sidan finns information och tips på hur du kan förbereda dig för en kris på bästa sätt.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva när krisen kommer - i varje fall inledningsvis. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat, värme och möjlighet att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Energisituationen i Sverige

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd. Under vintern finns risk för elbrist och att vissa områden kan kopplas från elnätet under vissa tider när bristen är som störst. Om det blir aktuellt kommer det för dig som elanvändare bli ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Se över din hemberedskap

Om strömmen försvinner en längre tid är det bra om du är förberedd. På Energimyndighetens webbplats finns tips och råd för hur du förbereder dig och ditt hem. Södertörns brandförsvarsförbund har även bra tips till dig som har möjlighet att värma ditt hem med braskamin eller eldstad.

Så kan du minska din energiförbrukning

Det är viktigt att vi alla hjälper till och minskar på vår energianvändning. Tips och råd för hur du kan minska din energiförbrukning samt aktuell information om energiläget från ansvariga myndigheter hittar du här:

Information om aktuella strömavbrott hittar du på nätägaren Ellevios webbplats.

I maj 2018 fick alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren innehåller viktig samhällsinformation om hur du kan förbereda dig inför en kris eller i värsta fall ett krig. Publikationen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och finns på flera språk.

Bild visar hur broschyren Om krisen eller kriget kommer ser ut

Redan innan krisen är ett faktum är det bra att vara förberedd. Ett bra sätt att förbereda sig är att skaffa en krislåda som du kan ta fram när det behövs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) har tagit fram informationsfilmer med vad som kan vara bra att ha i sin krislåda.

Mat

Dagens samhälle är beroende av att det kommer leveranser till våra butiker varje dag. Vid till exempel ett stort strömavbrott blir det problem med transporterna, och då blir det snabbt tomt på hyllorna i affärerna. Därför är det bra att ha mat hemma, så att du klarar dig en vecka utan att behöva handla.

Vatten

Tillgången till vatten är avgörande för hur väl vi klarar oss vid en kris. Därför är det bra om du redan innan krisen kommer kan förbereda dig genom att tappa upp vatten i dunkar och flaskor så att du har tillgång till vatten när det verkligen behövs.

Värme

Vid långvariga strömavbrott eller elbrist kan våra hem snabbt bli utkylda, särskilt under årets kallaste månader. Därför är det bra om du har en plan för hur du kan värma dig.

Kommunikation

Vid en samhällsstörning eller ett långvarigt strömavbrott kan både telefoni och internet slås ut. Det innebär att du inte kan kommunicera med din omgivning som du brukar. Som kommun kan vi i ett sådant läge också ha svårt att kommunicera med dig. Därför är det bra om du har tillgång till en radio så att du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer.

Kontanter

Vid långvariga strömavbrott eller om kassasystem slås ut har vi inte samma möjligheter att betala med kort eller göra bankärenden digitalt som vi brukar. Det är därför bra att kunna betala på olika sätt och ha kontanter tillgängligt hemma.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används för att varna dig vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner som till exempel stora bränder, gasutsläpp, risk för explosion eller svåra oväder. Du kan få ett VMA på flera sätt. De vanligaste sätten är genom:

  • Via radio och tv
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges radios app SR Play

I vissa fall kan du bli varnad genom

  • Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • Sms till din mobiltelefon om den används i det drabbade området

Uomhusvarningssignalen viktigt meddelande

Vid riktigt allvarliga händelser kan VMA också förmedlas genom utomhusvarningssignalen för viktigt meddelande som larmar genom att skarpa ljudsignaler sänds ut genom så kallade tyfoner. Varningssignalen kan till exempel användas vid beredskapslarm eller flyglarm. Larmet är mer känt under namnet Hesa Fredrik.

Testas fyra gånger om året

Utomhusvarningssignalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00. Testningen pågår i två minuter.

Om du hör signalen när den inte testas ska du:

1. Gå in.
2. Stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
3. Lyssna på lokalradion (FM 102,9 eller 103,3) för att få mer information om händelsen.
4. Stanna inomhus tills du får annan information via radio, tv eller internet eller tills du hör signalen "Faran är över"

Om till exempel ett långvarigt strömavbrott inträffar eller om telefonnätet och internet slås ut kan inte kommunen kommunicera med medborgarna genom sina ordinarie kanaler. Nynäshamns kommun har sina informationspunkter på tre platser i kommunen:

• Nynäshamns kommunhus, Stadshusplatsen 1, Nynäshamns centrum
• Nynäshamns brandstation, Nynäsvägen 56, Nynäshamn
• Sorunda brandsstation, Kyrkgatan 6, Sorunda

Kommunen kan även kommunicera genom att sätta upp affischer med information runt om i kommunen.

Ett annat sätt för kommunen att nå ut med information vid en kris är genom radiokanalen P4 Stockholm som du når genom FM 102,9 eller 103,3. Sveriges radio har ett särskilt ansvar att sända ut viktig information när en kris inträffar. Läs mer om det ansvaret på Krisinformation.se.

Skyddsrumsskylt. Svart ram med vit bakgrund i mitten en orange fyrkant med en blå triangel i mitten. Under denna står texten Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det är fastighetsägaren som har ansvar att underhålla skyddsrummen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar skyddsrummen. Skyddsrummen är byggda så att de ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Ofta är de placerade i flerbostadshus eller garage och under fredstid kan de användas som något annat, som förråd till exempel.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. I Nynäshamns kommun finns 159 skyddsrum, majoriteten finns i Nynäshamns tätort. På MSB:s karttjänst kan du se vilket skyddsrum som är närmast där du bor.

Var finns närmaste skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en interaktiv karta på sin hemsida. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns någonstans. På myndighetens hemsida kan du också läsa mer om vad som finns i ett skyddsrum.

Varför finns inget skyddsrum där jag bor?

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns flera frågor och svar om skyddsrummen i Sverige.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om du bor nära vattnet eller låglänt är det bra om du är förberedd om vattnet stiger. En bra början är till exempel att se över din hemförsäkring täcker skador orsakade av översvämning och att göra en utrymningsplan och fundera över sådant du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen om du snabbt behöver utrymma ditt hem.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot översvämning och ta del av olika checklistor som kan vara bra att använda både för att förebygga en översvämning samt under och efter att olyckan redan skett.

Kontakt

Madeleine Lundgren

Säkerhetssamordnare
08-520 681 15
madeleine.lundgren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: