Kommunens temakvällar

Under 2024 arrangerar kommunen temakvällar om olika aktuella ämnen. På den här sidan kan du titta på filmade inspelningar av temakvällarna och läsa en kort sammanfattning.

21 maj: Temakväll om civilt försvar

Sammanfattning

Kvällen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M) hälsade välkommen. Sedan berättade Yvonne Persson, kommunjurist, om hur kommunen arbetar med civilt försvar. Bland annat berättade hon om att kommunen har flera styrande planer som prioriterar kommunens arbete i händelse av en kris eller krig samt att det pågår ett arbete med att se över kommunens krigsorganisation. Nästa programpunkt stod Hans Wallmark (M), ordförande för regeringens försvarsberedning för. Han berättade att beredningen samlar riksdagens partier och hur de arbetar med det civila försvaret på nationell nivå. Delar av det arbetet går att läsa om i flera rapporter, dessa finns publicerade på regeringens webbplats. Kvällen avslutades med att Mikael Jeppsson, chef för Samverkan Stockholmsregionen och beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm, berättade hur länets kommuner samverkar med olika myndigheter för att stärka det civila försvaret i regionen.

I filmklippet nedan är ljudkvaliteten skiftande vid frågor från publiken. Vi är medvetna om problemet och ber om ursäkt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: