Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovpliktiga annat än inom områden med detaljplan.

Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för den aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: