Gator och vägar

Kommunen ansvarar för skötseln av kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Vi gör löpande underhåll för att hålla gatorna i ett farbart skick.

Vem ansvarar för vägen?

Kommunen ansvarar för vägarna i Nynäshamn och Ösmo tätorter. Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som exempelvis väg 225 och väg 73. Många andra vägar har privata väghållare, till exempel vägarna i Stora Vika och Sunnerby.

Belysning

Kommunen har cirka 4500 belysningspunkter längs de kommunala vägarna och i det offentliga rummet.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?