Gator och vägar

Kommunen ansvarar för skötseln av kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Vi gör löpande underhåll för att hålla gatorna i ett farbart skick.

Vem ansvarar för vägen?

Kommunen ansvarar för vägarna i Nynäshamn och Ösmo tätorter. Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som exempelvis väg 225 och väg 73. Många andra vägar har privata väghållare, till exempel vägarna i Stora Vika och Sunnerby.

Belysning

Kommunen har cirka 4500 belysningspunkter längs de kommunala vägarna och i det offentliga rummet. Vissa gatlampor har ledbelysning och andra inte. När vi byter ut trasiga armaturer byter vi alltid till ledbelysning. Planen är att allt ska bytas ut till ledbelysning på sikt. Underhållet av gatubelysningen sköts av Vattenfall som åtgärdar de lampor som felanmäls av invånare eller av oss på kommunen.

Varför lyser gatubelysningen ibland mitt på dagen?

När Vattenfall åker ut för att laga trasiga gatlampor behöver de tända upp i det området som felen finns, för att kunna se vilka som är trasiga och inte. Det finns cirka 50 olika punkter i kommunen som styr belysningen för visst område, där vissa områden är större än andra. Därför kan det verka som att belysningen står på under dagen utan att någon är där och lagar.

Vilka lampor lagar ni i första hand?

Gång- och cykelvägar, övergångsställen och belysning kring skolor prioriteras.

Varför släcker ni inte ned viss belysning för att spara el?

På grund av invånarnas säkerhet och trygghet har vi valt att inte släcka gatubelysningen. Nynäshamns kommun betalar ett schablonbelopp för elen vilket betyder att det är inte dyrare att låta lamporna lysa under dagtid. Så fort felet är lagat ska dock belysningen endast lysa när det är mörkt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: