Stöd i hemmet

För dig som är äldre och beöver stöd i hemmet erbjuder kommunen olika stöd du kan ansöka om.

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv hemma kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera gånger per dygn. Ditt behov avgör vilka insatser du beviljas.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt.

Bostadsanpassningsbidrag

Du kan få bidrag från kommunen för att anpassa din bostad.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: