Nationella minoriteter

Du som bor i Nynäshamns kommun och tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter har stärkta rättigheter och möjligheter när det kommer till att behålla och utveckla din kultur i kommunen. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Fem nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna som regeringen har erkänt är sverigefinnar, samer, judar, romer och tornedalingar. De fem minoritetsspråken är finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.

Nationellt minoritetsarbete i Nynäshamn

Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun har antagit "Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun". Målet är med riktlinjerna är att utveckla hållbara och goda relationer mellan det lokala majoritetssamhället och de nationella minoriteterna och därigenom främja och stärka de olika minoriteternas egenmakt.

Lokala föreningar som tillhör någon av de nationella minoriteterna och som önskar delta i samråd kring frågor som berör dem är välkomna att kontakta Sara Jernetz, hållbarhetsstrateg.

Minoritetsarbete i Sverige

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur myndigheter förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De genomför till exempel informations- och utbildningsinsatser samt ger stöd till kommuner och andra myndigheter.

minoritet.se kan du ta del av mer information om kultur, språk och vardag från de fem nationella minoriteterna. Där kan du också ta del av vad de stärkta skyddet innebär och vilka rättigheter du som identifierar dig med en nationell minoritet har.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: